Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija" 2012. gadā īsteno projektu "Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos", kuru finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais Fonds, Tukuma novada Dome, Vācijas-Latvijas kopuzņēmums "Latsign" un SIA "Baltijas Datoru Akadēmija". Projekta ietvaros ir izveidota Finansējuma piesaistes programma ar mērķi - sagatavot topošos projektu vadītājus jaunatnes darba atbalstam Latvijas pašvaldībās un īstenot finanšu piesaisti jaunatnes darba jomā Latvijā. Programma tika uzsākta ar apmācībām finansējuma piesaistē, kurās dalībnieki apguva prasmes savas idejas formulēšanā, idejas projekta izstrādē un prezentācijā. Finansējuma programmas ietvaros 6 mēnešu laikā dalībniekiem ir iespēja saņemt atbalstu un konsultācijas savu ideju izstrādē. Plašāka informācija

Nākamā gada 1. jūnijs ir nozīmīgs ar to, ka ikvienam no mums būs jāizdara izvēle, ievēlot vietējo pašvaldību deputātus. Ne vienmēr mēs esam apmierinātas ar tiem ļaudīm, par kuriem mums ir jābalso. Iespējams, ka kaut kur klusībā sirds dziļumos esam apsvērušas domu, ka, iespējams, es arī varētu vai vismaz vēlētos pamēģināt. Kas mūs no tā attur? Vai tas, ka nav laika, vēlēšanās vai baidāmies uzdrīkstēties? Vai arī biedē tas, ka nav izpratnes par to, kas notiek politikā?