Biedrība „Kandavas Partnerība" izsludina atklātu 7. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstības pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". Plašāka informācija

2013.gadā biedrība „Kandavas Partnerība" jau trešo gadu ir iesaistījusies Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij (KNHM) rīkotajā konkursā "Sabiedrība ar dvēseli ".
Biedrība „Kandavas Partnerība" aptver Kandavas novada Kandavas pilsētu, Cēres pagastu, Matkules pagastu, Kandavas pagastu, Vānes pagastu, Zemītes pagastu, Zantes pagastu un Tukuma novada Irlavas pagastu, Pūres pagastu un Sēmes pagastu, kuru iedzīvotājiem tiek dota iespēja piedalīties savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanā, izmantojot Nīderlandes fonda KNHM līdzfinansējumu. KNHM fonda rīkotā konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2013" ietvaros, iedzīvotāji var izstrādāt un īstenot projektus, kas dod iespēju iedzīvotāju grupām saviem spēkiem uzlabot savu dzīvi un dzīves kvalitāti. Plašāka informācija

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt biedrību un nodibinājumu pieteikumus dalībai pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam", kurš tiek īstenots visos Latvijas reģionos, lai veicinātu jauniešu bezatlīdzības darbību sabiedrības labā. Plašāka informācija

Pirmdienas vakarpusē aktīvākās biedrības sievas un arī daži vīri, pulcējās uz biedrības sanākšanu.Pirmajā daļā notika neliela atskaitīšanās par pagājušajā gadā paveikto un apspriesti nākotnes plāni-kādas būtu vēlmes, ko vēl biedrība varētu darīt, lai pagastā labāka dzīvošana un kādos projektos startēsim.Savukārt otrajā daļā vīri devās uz zāli, lai turpmāko vakara daļu pavadītu kopā ar bērniem pie galda spēlēm, kamēr sievas, lektores Vitas vadībā klausijās un praktiski darbojās radošājās darbnīcās „Zīmējumi aplī-ceļš uz sevi" ietvaros. Kopā pavadītās stundas aizskrēja nemanot, noslēgumā visas devās mājup gandarītas par uzzināto un paveikto. Nākošā biedrības nodarbība ziedu tamborēšana notiks 25.februārī plkst.18.30 .

Picture 326 LargePicture 332 LargePicture 333 LargePicture 339 Large

Aizvadītajā nedēļā, Zvaigžņu dienas priekšvakarā, Irlavas kultūras namā pulcējās biedrības „Irlavas interešu klubiņš" kolektīvs, lai kopīgā pasākumā atcerētos aizvadītā gada spilgtākos notikumus, plānotu Jaunā gada pasākumus. Jāteic, ka biedrības kolektīvs ar gandarījumu un prieku var atcerēties aizvadīto gadu, jo ir realizēti projekti, iegūti sadarbības draugi Zviedrijas pilsētā Gotlandē, noorganizēti vairāki pasākumi, mākslas nometne, kā arī esam piedalījušies dažādās akcijās un labdarības pasākumos.