Latvijas Poļu Savienības Tukuma nodaļa informē,  piektdien 7 martā  plkst.14.30 Poļu biedrības telpās,Talsu ielā 20 sāksies poļu valodas kursi,

vadīs Ņina Bojarinova.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti, iesaistoties NVA „Pasākumā noteiktām personu grupām".
Darba devējiem NVA sniedz šādu finansiālu atbalstu:
• dotāciju ikmēneša darba algai bezdarbniekam ar invaliditāti valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā;
• sedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kas bezdarbniekus ar invaliditāti nodarbina šādās profesijās – asistents, pavadonis, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs;
• vienreizēju finansējumu aprīkojuma un iekārtu iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti.
• Nepieciešamības gadījumā pasākumā iesaistītie bezdarbnieki var saņemt ergoterepeita, surdotulka vai asistenta pakalpojumus.

Plašāka informācija

Sieviešu tiesību institūts informē, ka š.g. 10. janvārī astoto reizi izsludināts ikgadējais konkurss par
GADA BALVU sievietei – līderei, kura 2013. gadā veicinājusi sieviešu iekļaušanos cīņā pret nabadzību un sociālo nevienlīdzību.
Informāciju lasīt šeit