Pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem un atbilstīgi 2014.gada 25.septembrī apstiprinātajam Tukuma novada Domes nolikumam „Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu", 20.novembra Tukuma novada Domes sēdē tika piešķirtas naudas balvas Tukuma novada nevalstiskajām organizācijām un to biedriem, kuri ar izcilu darbu, radošu iedvesmu un nesavtīgu rīcību darījuši godu Tukuma novadam, veicinot novada attīstību un atpazīstamību, veicinot vietējās sabiedrības iesaistīšanos novada atpazīstamības veidošanā, demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanā.
Naudas balvu saņēmēji tika sumināti Godināšanas ceremonijā Tukuma pilsētas Kultūras namā šā gada 6. decembrī. Kopējā naudas balvu summa ir 4269 euro.

2014.gada 20.novembra lēmums "Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu" (prot.Nr.14, 12.§.)

Kulturas ministrija logo  Kopienu inic fonds logo  Biedrība "LIGZDA" no 01.09.2014. līdz 30.11.2014.realizē projektu "Pārveidību kaleidoskops".Projekta mērķis ir sniegt iespēju ikvienam Tukuma novada iedzīvotājam, kopā darbojoties, iegūt zināšanas un prasmes esošo resursu pārveidošanā un to lietderīgā izmantošanā.Projekta aktivitātes ir radošās darbnīcas, kurās varēs iemācīties kā no dažādām ikdienā pieejamām lietām, kas nokalpojušas savu laiku, radīt jaunas, interesantas, noderīgas lietas - saimniecības priekšmetus, rotas, apģērbu, dekorus un rotaļlietas. Noslēgumā tiks izveidota projekta izstāde - modes skate, lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar projekta mērķi, aktivitātēm un rezultātiem.Projekts tiek īstenots ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda atbalstu, Kultūras ministrijas atbalstu un Latvijas Pilsoniskās Alianses atbalstu.

Tukuma novada Domes 25.septembra sēde tika apstiprināts nolikums „Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu". Nolikums nosaka naudas balvu piešķiršanas mērķi, uzdevumus, naudas balvu nominācijas, to piešķiršanas kārtību un apmēru, ko Tukuma novada Dome piešķir Tukuma novada nevalstiskajām organizācijām un to biedriem par izciliem sasniegumiem demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanā, aktīvas vietējās sabiedrības veidošanā.

Tukuma Poļu biedrība 7. un 8. augustā realizēja projektu par BIO lauksaimniecību. Mūsu biedri un Poļu viesi apmeklēja BIO z/s „Gaiķi" Slampes pagastā (dārzeņi, ogas, garšaugu un ārstniecības augu kolekcija, ogu un dārzeņu pārstrāde), BIO z/s „Geidas" Džūkstes pagastā (piens, graudi), BIO z/s „Kūdrāji" Aizputes pagastā  ( piens, gaļa, dārzeņi, graudi, milti, putraimi).
Visas saimniecības ražo veselīgus un dabīgus pārtikas produktus, kas audzēti pēc BIO vai Biodinamiskajām metodēm, neizmantojot ķimikālijas, bet rūpējoties par augsnes un augu dabisko auglības spēku.