2015. gada 12. martā biedrības ģimenes pilnveidei VIVA FAMILIA valdes priekšsēdētāja Ieva Zeiferte parakstīja sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju. Veidojot demokrātisku, stabilu un atbildīgu sociālās drošības politiku, Labklājības ministrijai ir būtiski nodrošināt iespēju ikvienam sabiedrības pārstāvim iesaistīties politikas veidošanas procesā, tādēļ līdz šim LM ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 85 nevalstiskajām organizācijām, savukārt šajā reizē tas notika ar vēl 11 organizācijām.
Vienošanās mērķis ir nodrošināt un attīstīt Labklājības ministrijas un biedrības VIVA FAMILIA savstarpējo sadarbību sekojošas sadarbības jomās: ģimenes politika; dzimumu līdztiesība; sociālā iekļaušana; sociālā palīdzība, aprūpē, sociāla un profesionālā rehabilitācija; valsts sociālā apdrošināšana un valsts sociālie pabalsti, kā arī sekmētu pilsoniskās sabiedrības iesaisti būtisku lēmumu pieņemšanā.
Vienošanās neparedz nekādu finansiālu atbalstu, bet regulē veidu kādā nevalstiska organizācija līzdarbojas politikas planošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā.
Saite uz foto:
 
Ieva Zeiferte
biedrība VIVA FAMILIA
 
 

Pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem un atbilstīgi 2014.gada 25.septembrī apstiprinātajam Tukuma novada Domes nolikumam „Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu", 20.novembra Tukuma novada Domes sēdē tika piešķirtas naudas balvas Tukuma novada nevalstiskajām organizācijām un to biedriem, kuri ar izcilu darbu, radošu iedvesmu un nesavtīgu rīcību darījuši godu Tukuma novadam, veicinot novada attīstību un atpazīstamību, veicinot vietējās sabiedrības iesaistīšanos novada atpazīstamības veidošanā, demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanā.
Naudas balvu saņēmēji tika sumināti Godināšanas ceremonijā Tukuma pilsētas Kultūras namā šā gada 6. decembrī. Kopējā naudas balvu summa ir 4269 euro.

2014.gada 20.novembra lēmums "Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu" (prot.Nr.14, 12.§.)

Kulturas ministrija logo  Kopienu inic fonds logo  Biedrība "LIGZDA" no 01.09.2014. līdz 30.11.2014.realizē projektu "Pārveidību kaleidoskops".Projekta mērķis ir sniegt iespēju ikvienam Tukuma novada iedzīvotājam, kopā darbojoties, iegūt zināšanas un prasmes esošo resursu pārveidošanā un to lietderīgā izmantošanā.Projekta aktivitātes ir radošās darbnīcas, kurās varēs iemācīties kā no dažādām ikdienā pieejamām lietām, kas nokalpojušas savu laiku, radīt jaunas, interesantas, noderīgas lietas - saimniecības priekšmetus, rotas, apģērbu, dekorus un rotaļlietas. Noslēgumā tiks izveidota projekta izstāde - modes skate, lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar projekta mērķi, aktivitātēm un rezultātiem.Projekts tiek īstenots ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda atbalstu, Kultūras ministrijas atbalstu un Latvijas Pilsoniskās Alianses atbalstu.