Biedrība „Pozitīvā Doma” dažādos veidos popularizē brīvprātīgo darbu jauniešu vidū. Tagad, kad jauniešu bezdarbs ir problēma numur viens Eiropā, brīvprātīgais darbs ir iespēja jaunietim iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, lai atspertos darba tirgum.
Šobrīd mūsu biedrībai ir vairāki projekti jeb iniciatīvas, kurus vada mūsu brīvprātīgie un kurās arī jums ir iespēja iesaistīties, piedalīties vai motivēt savus jauniešus līdzdarboties.

  adult nordplus Medium   Biedrība „Pozitīvā Doma” kopā ar ar organizācijām no Zviedrijas, Somijas un Igaunijas ir partneri Kauņas pieaugušo izglītības centra koordinētā un Nordplus pieaugušo izglītības programmas finansētā projektā par kultūras apzināšanos un izpausmi caur kultūras mantojumu. 
Projekta laikā katra partnerorganizācija pie sevis uzņems pārējo partnervalstu dalībniekus un nodrošinās dažādas izglītojošās programmas, seminārus un radošās darbnīcas par konkrētu tēmu, kas saistās ar kultūras mantojumu.

2015. gada 12. martā biedrības ģimenes pilnveidei VIVA FAMILIA valdes priekšsēdētāja Ieva Zeiferte parakstīja sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju. Veidojot demokrātisku, stabilu un atbildīgu sociālās drošības politiku, Labklājības ministrijai ir būtiski nodrošināt iespēju ikvienam sabiedrības pārstāvim iesaistīties politikas veidošanas procesā, tādēļ līdz šim LM ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 85 nevalstiskajām organizācijām, savukārt šajā reizē tas notika ar vēl 11 organizācijām.
Vienošanās mērķis ir nodrošināt un attīstīt Labklājības ministrijas un biedrības VIVA FAMILIA savstarpējo sadarbību sekojošas sadarbības jomās: ģimenes politika; dzimumu līdztiesība; sociālā iekļaušana; sociālā palīdzība, aprūpē, sociāla un profesionālā rehabilitācija; valsts sociālā apdrošināšana un valsts sociālie pabalsti, kā arī sekmētu pilsoniskās sabiedrības iesaisti būtisku lēmumu pieņemšanā.
Vienošanās neparedz nekādu finansiālu atbalstu, bet regulē veidu kādā nevalstiska organizācija līzdarbojas politikas planošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā.
Saite uz foto:
 
Ieva Zeiferte
biedrība VIVA FAMILIA