poli  Septembra beigās Tukuma Poļu biedrības dalībnieki devās izzināt poļu muižnieku vēstures takas Latgalē. Ceļojuma laikā Latvijas Austrumu pierobežas pusē pavērās aizraujoša ainava zilo ezeru zemē, ceļojot 3 dienu garumā. Tikāmies ar Poļu biedrības biedriem Jēkabpils pilsētā, lai apspriestu aktivitātes biedrībā un svarīgākās jautājumus, kas jārisina.
Livonijas valsts sabrukuma, kad krievu-tatāru karaspēks iebruka Latgalē, vācu ordenis griezās pie Polijas pēc palīdzības. Toreizējā Polijas-Lietuvas valsts par to ieguva savā īpašumā Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas un Viļakas teritorijas. Ar 1566.gadu sākās poļu inflantu gaitas Latgalē un turpinājās cīņas ar Zviedriju, Krieviju.

atsifrejums  Biedrībā “Ligzda” noslēdzies Borisa un Ināras Teterevu atbalstīts projekts „Atšifrējums”, kura ietvaros Tukuma pilsētas un novada iedzīvotājiem bija iespēja iegūt jaunas prasmes un zināšanas, radoši izpausties, mācoties izprast un pareizi pielietot dažādas zīmes un simbolus. 10 mēnešu garumā notika gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, kuru ietvaros bija iespēja izgatavot rotaļlietas, interjera dekorus un daudzas citas noderīgas lietas. Lekcijās kopuma piedalījās 103 apmeklētāji. Tika veikts remonts, iegādāta biroja tehnika, keramikas krāsns un māla virpa.
Pateicoties Borisa un Intas Teterovsku fondam un Tukuma novada Domei, ikviens interesents nodarbības apmeklēja bez maksas.

2016. gada 1. augustā Biedrība „Tukuma NVO Apvienība”(Tukuma NVOA) ir uzsākusi īstenot NVO programmas „ Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai „ 2016 atbalstīto projektu „Zināšanas un prasmes veiksmīgai sadarbībai Tukuma novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt Tukuma NVOA darbu interešu aizstāvībā un aktivizēt darbības atpazīstamību vietējā sabiedrībā. Projekta realizēšanas rezultātā tiks sekmēta TNVOA biedru sistemātiska līdzdalība lēmumu pieņemšanā, interešu aizstāvībā. Tuvākās dienās NVOA izsludinās pieteikšanos pieredzes braucienam un apmācībām.

Vairāk lasīt šeit.

nac un dari  Šā gada jūnijā noslēdzas Tukuma pilsētas pensionāru biedrības projekts „Paaudžu radoša ilgtspējīga eiropeiska kulturāla sadarbība Tukumā /PRIEKS Tukumā/” Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros /līguma Nr.5.2./2015-176/. Projekta kopējās izmaksas 5565 euro.
Ir īstenojies nodoms iesaistīt sadarbībā skolas jauniešus, savstarpēji apmainoties ar zināšanām. Jaunieši iepazīstināja seniorus ar mūsdienu datortehnoloģijas iespējām.

Biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu darbā sabiedrības labā iesaistīt jauniešus bezdarbniekus, piedaloties Eiropas Savienības projekta “Jauniešu garantija” atbalsta pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā". NVA biedrībām vai nodibinājumiem palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem.