Oktobrī un novembrī trešdienās Tukuma NVO apvienības biedrorganizāciju pārstāvjiem bija iespēja piedalīties divās tematiskajās apmācībās par interešu aizstāvību un par informāciju, komunikāciju un publicitāti. Katra no apmācībām ilga trīs darba dienas. Apmācības organizēja Tukuma NVO Apvienība NVO programmas „ Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai „ 2016 atbalstītā projekta „Zināšanas un prasmes veiksmīgai sadarbībai Tukuma novadā” ietvaros.

Interešu aizstāvības apmācībās aplūkotās tēmas sniedza dalībniekiem iespēju izprast interešu aizstāvības mehānismu gan nacionālā, gan pašvaldību līmenī. Tuvplānā tika aplūkota Tukuma novada Domes darbība un NVO pārstāvju iespēja aizstāvēt savas intereses un ietekmēt lēmumus, kā arī tika pārrunāti Tukuma novada Domes NVO iniciatīvu atbalsta programmas mērķi un uzdevumi.
Informācijas, komunikācijas un publicitātes apmācībās dalībnieki apguva zināšanas par organizācijas tēlu, organizācijas darbības vidi, komunikāciju un tās kanāliem. Īpašu interesi izpelnījās tēma par komunikāciju sociālajos tīklos un publicitāti projektos.
Projekta sākumā tika izveidota lapa „Tukuma NVO sadarbības platforma” interneta vietnēs facebook.com un draugiem.lv, ar mērķi publicēt projekta un Tukuma novada NVO aktualitātes. Arī turpmāk Tukuma novada NVO plāno publicēt aktuālo informāciju minētajās lapās, kā arī pašvaldības interneta vietnē www.tukums.lv

poli  Septembra beigās Tukuma Poļu biedrības dalībnieki devās izzināt poļu muižnieku vēstures takas Latgalē. Ceļojuma laikā Latvijas Austrumu pierobežas pusē pavērās aizraujoša ainava zilo ezeru zemē, ceļojot 3 dienu garumā. Tikāmies ar Poļu biedrības biedriem Jēkabpils pilsētā, lai apspriestu aktivitātes biedrībā un svarīgākās jautājumus, kas jārisina.
Livonijas valsts sabrukuma, kad krievu-tatāru karaspēks iebruka Latgalē, vācu ordenis griezās pie Polijas pēc palīdzības. Toreizējā Polijas-Lietuvas valsts par to ieguva savā īpašumā Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas un Viļakas teritorijas. Ar 1566.gadu sākās poļu inflantu gaitas Latgalē un turpinājās cīņas ar Zviedriju, Krieviju.

atsifrejums  Biedrībā “Ligzda” noslēdzies Borisa un Ināras Teterevu atbalstīts projekts „Atšifrējums”, kura ietvaros Tukuma pilsētas un novada iedzīvotājiem bija iespēja iegūt jaunas prasmes un zināšanas, radoši izpausties, mācoties izprast un pareizi pielietot dažādas zīmes un simbolus. 10 mēnešu garumā notika gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, kuru ietvaros bija iespēja izgatavot rotaļlietas, interjera dekorus un daudzas citas noderīgas lietas. Lekcijās kopuma piedalījās 103 apmeklētāji. Tika veikts remonts, iegādāta biroja tehnika, keramikas krāsns un māla virpa.
Pateicoties Borisa un Intas Teterovsku fondam un Tukuma novada Domei, ikviens interesents nodarbības apmeklēja bez maksas.

2016. gada 1. augustā Biedrība „Tukuma NVO Apvienība”(Tukuma NVOA) ir uzsākusi īstenot NVO programmas „ Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai „ 2016 atbalstīto projektu „Zināšanas un prasmes veiksmīgai sadarbībai Tukuma novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt Tukuma NVOA darbu interešu aizstāvībā un aktivizēt darbības atpazīstamību vietējā sabiedrībā. Projekta realizēšanas rezultātā tiks sekmēta TNVOA biedru sistemātiska līdzdalība lēmumu pieņemšanā, interešu aizstāvībā. Tuvākās dienās NVOA izsludinās pieteikšanos pieredzes braucienam un apmācībām.

Vairāk lasīt šeit.

nac un dari  Šā gada jūnijā noslēdzas Tukuma pilsētas pensionāru biedrības projekts „Paaudžu radoša ilgtspējīga eiropeiska kulturāla sadarbība Tukumā /PRIEKS Tukumā/” Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros /līguma Nr.5.2./2015-176/. Projekta kopējās izmaksas 5565 euro.
Ir īstenojies nodoms iesaistīt sadarbībā skolas jauniešus, savstarpēji apmainoties ar zināšanām. Jaunieši iepazīstināja seniorus ar mūsdienu datortehnoloģijas iespējām.