Tukuma Pensionāru biedrības veselības grupa “Možums” un dziedošā kopa “Lai dziedam” šā gada 24.maijā dosies uz Jelgavu apgūt Jelgavas pensionāru biedrības vingrošanas kolektīva pieredzi par dažādu vingrojumu un vingrošanas rīku nozīmi veselības uzlabošanā un nostiprināšanā, kā arī popularizēt mūsu biedrības darbību. Iniciatīva “Kustības ir veselības pamatu pamats”.

NVO 20

Biedrība “Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība” (TNVOA) aicina uz atkalredzēšanos!
Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība dibināta 1998. gada aprīlī. Priecāsimies redzēt visus, kuri 20 gadu garumā ir bijuši Apvienībā kā brīvprātīgie Talsu ielā 5 (tagad Tūrisma un informācijas centrs) un Talsu ielā 20.

Jūsu klātbūtne un atmiņu mirkļi radīs pozitīvu impulsu tālākai darbībai pasākuma daudzajiem biedrību vadītājiem un pārstāvjiem!

NVO 20

Biedrība “Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība” (TNVOA) aicina uz atkalredzēšanos!
Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība dibināta 1998. gada aprīlī. Priecāsimies redzēt visus, kuri 20 gadu garumā ir bijuši Apvienībā kā brīvprātīgie Talsu ielā 5 (tagad Tūrisma un informācijas centrs) un Talsu ielā 20.

Jūsu klātbūtne un atmiņu mirkļi radīs pozitīvu impulsu tālākai darbībai pasākuma daudzajiem biedrību vadītājiem un pārstāvjiem!

MAROC POSTER2Biedrība ''Asni 3139” ielūdz 9. sept. plkst.14.00 “Knauķos” Kurta Sautera ( Šveice) fotoizstāde “Tik krāsaina pasaule un cilvēki tajā ...”.
Tikšanās ar autoru un pārrunas par kustību “Dalīšanās privilēģijās”. Visi laipni aicināti!