NVO 20

Biedrība “Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība” (TNVOA) aicina uz atkalredzēšanos!
Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība dibināta 1998. gada aprīlī. Priecāsimies redzēt visus, kuri 20 gadu garumā ir bijuši Apvienībā kā brīvprātīgie Talsu ielā 5 (tagad Tūrisma un informācijas centrs) un Talsu ielā 20.

Jūsu klātbūtne un atmiņu mirkļi radīs pozitīvu impulsu tālākai darbībai pasākuma daudzajiem biedrību vadītājiem un pārstāvjiem!

NVO 20

Biedrība “Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība” (TNVOA) aicina uz atkalredzēšanos!
Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība dibināta 1998. gada aprīlī. Priecāsimies redzēt visus, kuri 20 gadu garumā ir bijuši Apvienībā kā brīvprātīgie Talsu ielā 5 (tagad Tūrisma un informācijas centrs) un Talsu ielā 20.

Jūsu klātbūtne un atmiņu mirkļi radīs pozitīvu impulsu tālākai darbībai pasākuma daudzajiem biedrību vadītājiem un pārstāvjiem!

MAROC POSTER2Biedrība ''Asni 3139” ielūdz 9. sept. plkst.14.00 “Knauķos” Kurta Sautera ( Šveice) fotoizstāde “Tik krāsaina pasaule un cilvēki tajā ...”.
Tikšanās ar autoru un pārrunas par kustību “Dalīšanās privilēģijās”. Visi laipni aicināti!

Oktobrī un novembrī trešdienās Tukuma NVO apvienības biedrorganizāciju pārstāvjiem bija iespēja piedalīties divās tematiskajās apmācībās par interešu aizstāvību un par informāciju, komunikāciju un publicitāti. Katra no apmācībām ilga trīs darba dienas. Apmācības organizēja Tukuma NVO Apvienība NVO programmas „ Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai „ 2016 atbalstītā projekta „Zināšanas un prasmes veiksmīgai sadarbībai Tukuma novadā” ietvaros.

Interešu aizstāvības apmācībās aplūkotās tēmas sniedza dalībniekiem iespēju izprast interešu aizstāvības mehānismu gan nacionālā, gan pašvaldību līmenī. Tuvplānā tika aplūkota Tukuma novada Domes darbība un NVO pārstāvju iespēja aizstāvēt savas intereses un ietekmēt lēmumus, kā arī tika pārrunāti Tukuma novada Domes NVO iniciatīvu atbalsta programmas mērķi un uzdevumi.
Informācijas, komunikācijas un publicitātes apmācībās dalībnieki apguva zināšanas par organizācijas tēlu, organizācijas darbības vidi, komunikāciju un tās kanāliem. Īpašu interesi izpelnījās tēma par komunikāciju sociālajos tīklos un publicitāti projektos.
Projekta sākumā tika izveidota lapa „Tukuma NVO sadarbības platforma” interneta vietnēs facebook.com un draugiem.lv, ar mērķi publicēt projekta un Tukuma novada NVO aktualitātes. Arī turpmāk Tukuma novada NVO plāno publicēt aktuālo informāciju minētajās lapās, kā arī pašvaldības interneta vietnē www.tukums.lv

poli  Septembra beigās Tukuma Poļu biedrības dalībnieki devās izzināt poļu muižnieku vēstures takas Latgalē. Ceļojuma laikā Latvijas Austrumu pierobežas pusē pavērās aizraujoša ainava zilo ezeru zemē, ceļojot 3 dienu garumā. Tikāmies ar Poļu biedrības biedriem Jēkabpils pilsētā, lai apspriestu aktivitātes biedrībā un svarīgākās jautājumus, kas jārisina.
Livonijas valsts sabrukuma, kad krievu-tatāru karaspēks iebruka Latgalē, vācu ordenis griezās pie Polijas pēc palīdzības. Toreizējā Polijas-Lietuvas valsts par to ieguva savā īpašumā Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas un Viļakas teritorijas. Ar 1566.gadu sākās poļu inflantu gaitas Latgalē un turpinājās cīņas ar Zviedriju, Krieviju.