ll 13390044Tukuma pensionāru biedrības iniciatīvas “Starpnovadu sporta spēles senioriem” ietvaros šā gada 25.jūlijā seniori piedalīsies aktīvās atpūtas veicināšanas pasākumā Talsu novadā. Programmā ir iekļautas dažādas - gan individuāli, gan komandā veicamas sporta aktivitātes.

Šogad Tukuma pensionāru biedrībai tika nosvinēta 55.jubileja. Biedrības priekšsēdētāja Lita Lukša 24.-25.aprīlī pēc Eiroparlamenta deputātes I. Vaideres aicinājuma ieradās Briselē Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvju un jauniešu konkursu godalgoto vietu ieguvēju delegācijas sastāvā. Pensionāru biedrības valde un dažādie pulciņi aktīvi darbojas, piedalās novadu senioru rīkotajos pasākumos. Ir notikuši atpūtas pasākumi: Violetā balle, kura sākās ar polonēzi un priekšnesumus sniedza Argentīnas tango dejotāji, un Ziedu balle, kuru ievadīja Tumes kultūras nama ansamblis un Talsu “Tango” kluba ierādītais sadraudzības valsis.

Tukuma Pensionāru biedrības veselības grupa “Možums” un dziedošā kopa “Lai dziedam” šā gada 24.maijā dosies uz Jelgavu apgūt Jelgavas pensionāru biedrības vingrošanas kolektīva pieredzi par dažādu vingrojumu un vingrošanas rīku nozīmi veselības uzlabošanā un nostiprināšanā, kā arī popularizēt mūsu biedrības darbību. Iniciatīva “Kustības ir veselības pamatu pamats”.

NVO 20

Biedrība “Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība” (TNVOA) aicina uz atkalredzēšanos!
Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība dibināta 1998. gada aprīlī. Priecāsimies redzēt visus, kuri 20 gadu garumā ir bijuši Apvienībā kā brīvprātīgie Talsu ielā 5 (tagad Tūrisma un informācijas centrs) un Talsu ielā 20.

Jūsu klātbūtne un atmiņu mirkļi radīs pozitīvu impulsu tālākai darbībai pasākuma daudzajiem biedrību vadītājiem un pārstāvjiem!