KopienuVasarasForums 2Latvijas Kopienu vasaras forums, kas augusta sākumā notika Preiļu novadā, apliecināja lauku kopienu spēku un sadarbības būtiskumu. Biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”” un Salas pamatskolu divu dienu garumā kopradīja aktivitātes un vidi, kas viesiem no visas Latvijas ļāva justies kā savējiem, vienlaikus gan nopietni strādājot darba grupās un seminārā, gan izzinot Smelteriešu sekmīgās sadarbības atslēgu, kas var kalpot kā paraugs pilsoniski atbildīgas kopienas darbībai.

Vairāk šeit

IMG 802004.08.2018 Tumes kultūras namā notiks ikgadējais novadu senioru saiets. Ieeja ar ielūgumiem.

25.jūlijā Tukuma pensionāru biedrības komanda piedalījās sporta un veselības dienā Laucienā, Talsu novadā. Pasākums sākās ar Talsu novada domes priekšsēdētāja uzrunu un laba vēlējumiem visiem pasākuma dalībniekiem.

ll 13390044Tukuma pensionāru biedrības iniciatīvas “Starpnovadu sporta spēles senioriem” ietvaros šā gada 25.jūlijā seniori piedalīsies aktīvās atpūtas veicināšanas pasākumā Talsu novadā. Programmā ir iekļautas dažādas - gan individuāli, gan komandā veicamas sporta aktivitātes.

Šogad Tukuma pensionāru biedrībai tika nosvinēta 55.jubileja. Biedrības priekšsēdētāja Lita Lukša 24.-25.aprīlī pēc Eiroparlamenta deputātes I. Vaideres aicinājuma ieradās Briselē Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvju un jauniešu konkursu godalgoto vietu ieguvēju delegācijas sastāvā. Pensionāru biedrības valde un dažādie pulciņi aktīvi darbojas, piedalās novadu senioru rīkotajos pasākumos. Ir notikuši atpūtas pasākumi: Violetā balle, kura sākās ar polonēzi un priekšnesumus sniedza Argentīnas tango dejotāji, un Ziedu balle, kuru ievadīja Tumes kultūras nama ansamblis un Talsu “Tango” kluba ierādītais sadraudzības valsis.