Mūsdienu tehnoloģiju straujā attīstība bieži rada problēmas vecāka gada gājuma cilvēkiem, īpaši senioriem un invalīdiem. Biedrība “Tukuma DOMU BIEDRI” decembra mēnesī projektā “Jaunās tehnoloģijas - paaudžu dialogā, sadarbībā un dzīves nepieciešamībā” kopā aicina dažādas paaudzes - seniorus, invalīdus, jauniešus – brīvprātīgos. Apgūsim datorprasmes, viedtālruņus, prasmes, kas palīdzēs banku pakalpojumos, elektroniskā pasta lietošanā, palīdzēs izprast kā strādā skārienjūtīgs ekrāns.
Pēc statistikas datiem 50% no biedrības biedriem ārvalstīs dzīvo bērni, mazbērni vai radi. Informācija, ko nodod tuvais cilvēks, ir mazs pavediens ceļā uz mājām. Mācīsimies šo pavedienu stiprināt ar prasmēm un saziņu, veicinot arī remigrācijas procesu attīstību.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību”Latvijas Pilsoniskā alianse”un Kultūras ministriju projekta”Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Kulturas ministrija logo LV pilsoniska alianse logo Tukuma domu biedri logo

405194 PCU8CZ 1784. novembrī plkst. 14.00 Tukuma Ledus halles konferenču zālē norisināsies Tukuma pilsētas pensionāru biedrības teātra kopas “Kaprīze” organizētais teātru saiets.

prozas afisaTUKUMA PROZAS LASĪJUMI 2018

Nolikums

Autori, kuri raksta prozu, dzīvo, mācās vai strādā Tukuma novadā un ir sasnieguši 16 gadu vecumu, aicināti pieteikties „Tukuma prozas lasījumiem 2018”, ko organizē b-ba “Tukuma Literātu apvienība” sadarbībā ar Tukuma bibliotēku.

Saha galdsTukuma 2. vidusskolas vecāku biedrība 2018. gadā skolā ir aizsākusi šaha spēles tradīciju.

2017. gadā Tukuma 2. vidusskolas vecāku biedrība piedalījās Tukuma novada Domes iniciatīvu projektu konkursā, kur ieguva finansējumu šaha nodarbību inventāra iegādei – desmit šaha galdiņiem ar figūrām, trīs šaha pulksteņiem un šaha demonstrācijas dēlim. Kā arī tiek organizētas pašas šaha spēles nodarbības.