iNFORMACIJASakarā ar to, ka meteoroloģiskā ziemā tā arī nav iestājusies, un vairākas dienas ir bijuši arī nokrišņi, vairākos grants autoceļu posmos ir iestājies šķīdonis un patlaban 40 ceļu posmos ir ieviesti īslaicīgie masas ierobežojumi - liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Visvairāk masas ierobežojumu ir: Aizkraukles un Saldus apkārtnē – pa 7 posmiem, Limbažu apkārtnē – 6 posmos, Valmieras apkārtnē – 5 posmos un Tukuma apkārtnē – 4 posmos. Masas ierobežojumi ir ieviesti arī atsevišķu ceļu posmos Cēsu, Dagdas, Kuldīgas, Ogres, Rīgas un Smiltenes apkārtnē.

Pelnas dalas paaugstinasanasAtgādinām, ka sākot no 2020. gada 1. janvāra Tukuma novada pašvaldībai piederošajās telpām Tukuma pilsētā (neattiecas uz teritorijām ārpus pilsētas), kuras apsaimnieko SIA "Tukuma nami" un SIA "Jauntukums" tiks noteikta paaugstināta īres maksas peļņas daļa. Uzsveram, ka īres maksas peļņas daļas paaugstināšanās attiecināma tikai uz personām, kuras īrē Tukuma novada Domei piederošo dzīvojamo telpu – izmaiņas neskar privāto īpašumu.

Apsaimniekosanas maksas izmainasAtbilstoši Dabas resursu nodokļa (DRN) likumam, 2019. gadā valstī noteiktā dabas resursu nodokļa likme ir 43,00 EUR/t, bet 2020. gadā tā pieaugs līdz 50,00 EUR/t. Palielinoties DRN likmei, pieaugs SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” poligonā “Janvāri” apglabāto atkritumu izmaksas, līdz ar to arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Rudens lapasLīdz 30. novembrim iedzīvotāji sagrābtās koku lapas bez maksas var nodot SIA “AAS “Piejūra”” Tukuma pārkraušanas – šķirošanas stacijā Dienvidu ielā 1. Samaksu par lapu nodošanu sedz pašvaldība, bet transporta pakalpojumus – iedzīvotāji. Lapas bez maksas var nodot gan privātpersonas, gan juridiskās personas.