Iesnieguma balsošanaspieteikšanai velētāja atrašanās vietā veidlapa