Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda balsošanai derīgs personu apliecinošs dokuments. Katram vēlētājam izsniegs visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (Tukuma novadā - 6) un īpašu vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu. Šajā aploksnē vēlētājam būs jāieliek tā viena vēlēšanu zīme, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš ir izvēlējies balsot.


Pirms vēlētājs ieliks aploksnē vienu vēlēšanu zīmi un aploksni aizlīmēs, izvēlētajā zīmē var veikt šādas atzīmes: pretī vienam vai vairākiem kandidātu uzvārdiem vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi "+", neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu.
Atzīmi "+" pretī kāda kandidāta uzvārdam var izdarīt, ja vēlētājs īpaši atbalsta kāda kandidāta ievēlēšanu. Ja neatbalsta kādu no vēlēšanu zīmē ietvertajiem kandidātiem, kandidāta vārdu un uzvārdu var svītrot. Vēlētājs var ielikt aploksnē arī tādu vēlēšanu zīmi, kurā nav izdarīta neviena atzīme.
Aizlīmētā aploksne vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē ir jāiemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.