2013. gada 1. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kurās var piedalīties balsstiesīgie Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi no 18 gadu vecuma, kuri reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.

Atgādinām, ka drīkst balsot tikai tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts. Pārliecinieties, vai pasei nav beidzies derīguma termiņš, jo pašvaldību vēlēšanu iecirknī vēlētājam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (eID karte).
Vēlēšanu kārtība paredz, ka vēlēšanu dienā 1.jūnijā vēlēšanu iecirkņu darba laiks ir no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt savā vēlēšanu iecirknī, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš. Tādā gadījumā vēlētājam jāvēršas tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā ir reģistrēts. Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas:
- trešdien, 29. maijā no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00;
- ceturtdien, 30. maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00;
- piektdien, 31. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.
Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu telpās, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, iecirkņa komisija organizēs balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā. Jāatceras, ka balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiks tikai tad, ja vēlētājs atradīsies tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā par viņu iekļautas ziņas. Rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā iecirkņu komisijas pieņems arī vēlēšanu dienā 1. jūnijā. Pēc plkst. 12.00 dienā pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija akceptēs, ja būs iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz plkst. 10.00 vakarā.
Ja gadījumā neesat saņēmis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sūtīto vēstuli un nezināt, kurā vēlēšanu iecirknī jums jābalso, tad to ir iespējams noskaidrot zvanot pa tālruņiem: Tukuma novada vēlēšanu komisija – 63107232, Centrālā vēlēšanu komisija - 67049999.