Atbilstīgi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 44.pantam un Domes vēlēšanu rezultātu protokola balsu skaitīšanas galīgajiem rezultātiem (VIII daļa), apstiprināt 2013.gada 1.jūnija vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Tukuma novada Domē ievēlēti šādi deputāti:

Iesnieguma balsošanaspieteikšanai velētāja atrašanās vietā veidlapa

Informācija par Tukuma novada vēlēšanu iecirkņiem 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās un to darba laikiem skatāma http://www.cvk.lv/cvkserv/pv2013/darbalaiki.php?id=9002

Pašvaldības vēlēšanām Tukuma novadā reģistrēti 6 saraksti. Vēlētāju zināšanai publicējam deputātu kandidātu sarakstus un ziņas par deputātu kandidātiem.  Informācija norādīta tādā secībā, kādā to iesniegušas partijas. 
Ar visiem sešiem kandidātu sarakstiem, ziņām par deputātu kandidātiem , kā arī viņu priekšvēlēšanu programmām vēlētāji varēs iepazīties piecas dienas pirms vēlēšanu noteiktā datuma: 
-pirmdien, 27.maijā no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00; 
-otrdien, 28.maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00.
 
Ar partiju priekšvēlēšanu programmām ikviens var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.
 

Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda balsošanai derīgs personu apliecinošs dokuments. Katram vēlētājam izsniegs visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (Tukuma novadā - 6) un īpašu vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu. Šajā aploksnē vēlētājam būs jāieliek tā viena vēlēšanu zīme, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš ir izvēlējies balsot.

2013. gada 1. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kurās var piedalīties balsstiesīgie Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi no 18 gadu vecuma, kuri reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.