Iesnieguma balsošanas pieteikšanai vēlētāja atrašānās vietā veidlapa