Veidlapa   Elektroniski
aizpildāma
veidlapa
Pakalpojuma
apraksts
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana Word 2013 icon Word 2013 icon e zime 01
Par lietošanas mērķi Word 2013 icon   e zime 01