Veidlapa   Elektroniski
aizpildāma
veidlapa
Pārskats par Biedrības darbību iepriekšējā gadā un darbības plāns nākamajam gadam Word 2013 icon  
Tukuma novada sporta kluba darbības uzskaites veidlapa par iepriekšējo gadu Word 2013 icon  
Pieteikuma izmaksu tāme iniciatīvai Word 2013 icon  
Pieteikuma veidlapa iniciatīvai Word 2013 icon  
Pakalpojuma apraksts:e zime 01