Veidlapa   Elektroniski
aizpildāma
veidlapa
Pakalpojuma
apraksts
Dzīvesvietas deklarēšana
Word 2013 icon   e zime 01 
Deklarētās dzīvesvietas anulēšana Word 2013 icon  Word 2013 icon e zime 01
Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu  Word 2013 icon  Word 2013 icon e zime 01