Biedrību projekti 2013.gadā

Nr.

Projekta nosaukums Projekta Nr./Vienošanās Nr. Programma* Kopējā projekta summa LVL  Pašvaldības līdzfinan-sējums Ieviešanas laiks  Biedrība
11. Jauno informācijas tehnoloģiju ieviešana orientēšanās sacensību organizēšanā 13-08-LL28-L413202-000011 ELFLA 8 278,50 827,85 06.2013.-06.2014. biedrība "Ceļojumu un orientēšanās klubs "SILVA""
10. Tautas tērpu un ādas izstrādājumu iegāde Slampes pagasta pašdarbības deju kolektīviem aktivitāšu nodrošināšanai 13-08-LL06-L413201-000008 ELFLA 4 878,72 487,87 06.2013.-12.2013. biedrība "Namejs dejai"
9. Fizioterapijas inventāra iegāde Zentenes pagasta iedzīvotāju veselības nodarbībām 13-08-LL06-L413201-000006 ELFLA 2 603,02 260,31 06.2012.-04.2014. biedrība „Zentenes izaugsme"
8. Sporta sistēmas un nestandarta sporta inventāra iegāde 13-08-LL21-L413201-000009 ELFLA 3 617,90 361,79 06.2013.-06.2014. biedrība "Sporta klubs Irlava"
7. Penču veselības avotiņa apkārtnes labiekārtošana un sakopšana KP2013-1/1 KNHM 680 408 05.2013.-09.2013. biedrība "Irlavas interešu klubiņš"
6. Ielu vingrošanas elementu ierīkošana Pūres sporta laukumā KP2013-9/7 KNHM 700 420 05.2013.-09.2013. biedrība "Sporta klubs "Pūre""
 5.  Veselībai un dzīvespriekam bijušajiem karavīriem un biedrības "Tēvzemes Daugavas Vanagi" biedriem  VDzP III 2012/013  KIF  1835  183,5  12.2012.-04.2013.  biedrība "Tēvzemes Daugavas Vanagi"
4. Tautas tērpu iegāde Zemgales vidusskolas skolēnu un Slampes pagasta senioru deju kolektīviem aktivitāšu nodrošināšanai  12-08-LL06-L413201-000002  ELFLA  5 247,67  524,77  06.2012.-01.2013.  biedrība "Namejs dejai" 
3. Dzīves skolas jaunā korpusa otrā stāva telpu renovācija  11-08-LL28-L413203-000001  ELFLA 10000,00  1000,00  12.2011.- 03.2013.  biedrība "Tautskola 99 Baltie Zirgi" 
2. Bērnu rotaļu laukuma izveide Ozolnieku ciemā 12-08-LL06-L413201-000005 ELFLA 6 088,22 608,82 06.2012.-07.2013. biedrība "Mēs- Ozolnieku ciemam"
1. Sieviešu invalīdu biedrības Tukuma Aspazijas darbības attīstībai AKC/2012/055 KIF 1 975,00 360,00 12.2012.- 04.2013 Sieviešu invalīdu biedrība "Tukuma Aspazijas"

 

2013.gadā pārskaitīs  - Ls 2949,32
ELFLA - Eiropas Savienības
Lauksaimniecības fonda lauku attīstība
EZF - Eiropas Zivsaimniecības fonds
KIF - Kopienas Iniciatīvu fonds
KNHM - Nīderlandes fonds Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij 
ESF - Eiropas Sociālais fonds