NVO apbalvosana 2018 Šī gada 30. novembrī pilsētas Kultūras namā notika Tukuma nevalstisko organizāciju godināšanas ceremonija, kurā ar naudas balvu tika sveiktas Tukuma novada nevalstiskās organizācijas un to biedri, kuri ar izcilu darbu, radošu degsmi un nesavtīgu rīcību darījuši godu Tukuma novadam, veicinot novada  attīstību un atpazīstamību.

Nominācijā  „Nesavtīgs ieguldījums un ilggadēja darbība sabiedrības labā” balvas saņēma:

 • Biedrības “Tukuma Daugavas vanagi” biedrs Ēvalds Akmentiņš par nesavtīgu ieguldījumu meklējot un kopjot kritušo karavīru kapu kopiņas gan Tukuma, gan apkārtējos novados, kā arī piedaloties iniciatīvā “Vēstures stunda skolēniem” ar stāstiem no savas pieredzes.
 • Biedrības “Tukuma invalīdu sporta klubs” biedre Diāna Peiraga par veiktajiem pasākumiem, kas saistītas ar izglītības un kultūras pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, veicinot šo personu iekļaušanos sabiedrībā.
 • Biedrības “Asni 3139” vadītāja Iveta Petrova par aktīvu darbību veicinot Tukuma novada atpazīstamību, sadarbojoties ar biedrībām citās valstīs, publisko pasākumu organizēšanu, kā arī labdarības akciju organizēšanu.
 • Biedrības “Pozitīvā Doma” vadītāja Ieva Upesleja par nesavtīgu darbu Tukuma jauniešu motivēšanā, redzesloka paplašināšanā, kā arī Tukuma novada atpazīstamības veicināšanā, rakstot un realizējot Eiropas Brīvprātīgā darba projektus.
 • Tukuma pensionāru biedrības biedre Dzidra Momotkova par nozīmīgu darbu, apsekojot pensionārus un sveicot tos apaļās jubilejās Spartaka, Raudas un Celtnieku ielās, izvēloties katram individuālu pieeju.

Nominācijā „Radošā degsme” balvas saņēma:

 • Biedrība “Tukuma Domu biedri” par iniciatīvu ilggadīgi organizējot Tukuma iedzīvotājiem saturīgus, izglītojošus, publiski pieejamus pasākumus, aicinot uz Tukumu profesionāļus un viedokļu līderus.
 • Biedrības “Ligzda” biedre Laima Ermane par nesavtīgu iesaistīšanos brīvprātīgā darbā Tukuma novadā, darbojoties ar brīvprātīgajiem un viesiem no ārvalstīm, kā arī  organizējot un vadot pasākumus.
 • Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrības biedrs Uģis Strauja par īstenoto interešu izglītības programmu “Kameransamblis” 2.vidusskolā, uzsākot aktīvu koncertēšanu, attīstot skolēnos muzikālo gaumi un sniedzot izpratni par lietderīgu ideju ilgtspēju reālā darbā.

Nominācijā  „Izcilas sadarbības piemērs” balvas saņēma:

 • Tukuma pensionāru biedrības vadītāja Lita Lukša par inovatīvu iniciatīvu izveidi, kā arī par savas biedrības biedru iesaistīšanu pašvaldības un Nevalstisko organizāciju apvienības organizētajos pasākumos.
 • Poļu biedrības biedre Helēna Kokarēviča par Latvijas un Polijas sadraudzības veicināšanu, Poļu kultūras un vēstures vērtību saglabāšanu, kā arī dalīšanos pieredzē un tematisku nodarbību vadīšanu par BIO saimniecības darbību daudziem Nevalstisko organizāciju apvienības biedriem.
 • Biedrība “Ligzda” par veiksmīgu sadarbību ar vairākām organizācijām un skolām, uzņemot to audzēkņus un biedrus praktiskajās nodarbībās, kā arī sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru dot jauniešiem iespēju organizēt un vadīt pasākumus un nodarbības, tādējādi ļaujot viņiem iegūt pirmo darba pieredzi.
 • Biedrības “Tukuma invalīdu sporta klubs” biedre Skaidrīte Sakniņa par domu biedru grupas “Klausies ar sirdi” organizēšanu, kurā apvienojās ģimenes, kas audzina bērnus ar invaliditāti, kā arī par sadarbību ar pašmāju un ārzemju sadarbības partneriem, lai palīdzētu uzlabot dzīves kvalitāti līdzcilvēkiem.

FOTO GALERIJA