Drukāt

NVO Dejo KamenesPirms nepilna gada Irēna Mejubere – aktīva, iniciatīvas bagāta seniore, nāca klajā ar domu – organizēt Tukuma pensionāru biedrības pašdarbnieku kopīgu pasākumu. Doma krita auglīgā augsnē un 1. maijā Tukuma ledus halle laipni uzņēma pulciņu dalībniekus deju un dziesmu pēcpusdienā. Pēc biedrības priekšsēdētājas L. Lukšas uzrunas sekoja koncerts.

NVO Jautrie dialogiPirmie savu sniegumu rādīja deju kopa “Vēlreiz” (vadītājs V. Drunka). Kungu drošo roku vadītas, dāmas ļāvās “Sniega un uguns” valsim, krāšņajām koraļļu krāsas kleitām virmojot. Ja darbi dara garā stipru, tad dziesma dara dvēseli cēlu – tā savulaik rakstīja J. Rainis. Un “Sidrabrasas” (vadītāja T. Grošteine) izpildījumā dziesmas par Tukumu, uz kuru brauc pēc smukuma, un sudraboto rozi piedevām vēl aizveda prieka un sapņu pasaulē. Līnijdejotāju kolektīvs “Kamenes” (vadītāja G. Sokolovska) aizrāva ar straujo “Gypsy Queen” un sirsnīgo “Kamenes deju”. Jaunākais no senioru ansambļiem “Tukuma Unisons” (organizators R. Keičs) jestri izpildīja dziesmiņu par Liliomu un viegli un gaiši pasmaidīja par sevi, dziedot par vectētiņa un vecmāmiņas likstām. Skatītājiem smieklu krunciņas radās vairāk arī teātra kopas “Kaprīze” (vadītāja L. Cvetkova) snieguma “Lekcija” laikā. Un tad vēlreiz nāca “Vēlreiz” dejotāji ar rūtainajām cepurēm, braši izgrieztu krūti un amizantās dāmas ar deju par saimniekdēliem.

Praktiski visus priekšnesumus noslēdza skatītāju sajūsmas saucieni un grandiozi aplausi. Koncerts patiesi bija izdevies! Klātesošo aplausi skanēja arī pašdarbnieku vidū esošajiem 17(!) astoņdesmitgadniekiem un deviņdesmitgadniecei – Ausmai Grenevicai, kā arī pārējo pulciņu dalībniekiem – zolītes spēlētājiem, dāmu klubam, dziedošai kopai, vingrotājiem.

Pēc visu pasākuma dalībnieku nodziedātās kopdziesmas “Lai sasaucamies, lai svinam” sekoja balle, kurā savu varējumu rādīja arī ciemiņi – seniori no Tukuma pilsētas Kultūras nama kolektīviem “Valsis” un “Romantika”. Starpbrīdī teātra kopas dalībnieki lika pakustināt prātu, lai atšifrētu populārus latviešu tautas sakāmvārdus un parunas, parādot tikai katra vārda pirmo burtu, kā arī deva iespēju katram pulciņam un pensionāru biedrībai kopumā ieskatīties nākotnē – un tā būs laba, jo senioros ir spēks!

Autore:
Ligita Zīlīte