nac un dari  Šā gada jūnijā noslēdzas Tukuma pilsētas pensionāru biedrības projekts „Paaudžu radoša ilgtspējīga eiropeiska kulturāla sadarbība Tukumā /PRIEKS Tukumā/” Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros /līguma Nr.5.2./2015-176/. Projekta kopējās izmaksas 5565 euro.
Ir īstenojies nodoms iesaistīt sadarbībā skolas jauniešus, savstarpēji apmainoties ar zināšanām. Jaunieši iepazīstināja seniorus ar mūsdienu datortehnoloģijas iespējām.


Pedagogi bija gandarīti par jauniešu spējām savas zināšanas datortehnoloģijā nodot vecākai paaudzei un par prasmi komunicēt un vadīt nodarbības.
Savukārt vecākā gadagājuma ļaudis iepazīstināja jauniešus ar savu uzkrāto pieredzi.
Projekta ietvaros seniori un jaunieši no Tukuma 2.vidusskolas apmeklēja lekcijas par dažādām tēmām:
-pedagoga-psihologa Kaspara Bikšes vadībā 52 dalībnieki lekcijā par paaudžu saprašanos gan klausījās stāstījumā, gan noskatījās video par smieklu terapiju, gan labsajūtai veica fiziskus vingrinājumus,
-uztura speciālista Daiņa Blumberga vadībā 31 dalībnieks noklausījās stāstījumu par drogu ievākšanu, tējas gatavošanu un sabalansētu un vitamīniem bagātu uzturu, par dažādu augu smūtija gatavošanu,
-kulinārijas nodarbībā kulināres-entuziastes, bioloģiskās saimniecības zemnieces Helēnas Kokorevičas vadībā 33 dalībnieki /gan seniori, gan jaunieši no 9.klases/ piedalījās 4 dažādu veidu pankūku cepšanā. Bija liels prieks redzēt, ar kādu degsmi un aizrautību meitenes gatavo mīklu, cep pankūkas, tās pilda ar biezpienu, rīvē uz smalkās rīves 4 kg kartupeļus pankūkām ar aprēķinu, lai būtu visu veidu pankūkas degustācijai katram dalībniekam.
Bez šīm aktivitātēm ir veikts biedrības virtuves kosmētiskais remonts, iegādātas virtuves mēbeles un tehnika, trauki, kā arī līnijdejotāju kolektīvam „Kamenes” iegādātas cepures, pašūtas blūzes un svārki.

Irena Mejubere
Projekta vadītāja