Pārtikas un veterinārais dienests atgādina
Lai pasargātu dzīvnieku novietni, piemājas saimniecību no Āfrikas cūku mēra (ĀCM) Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atgādina un atkārtoti aicina ievērot visus noteiktos biodrošības pasākumus:
• Neturiet cūkas āra aplokos, tās var kontaktēties ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem!
• Dzīvnieku kopšanai izmantojiet tikai šim darbam paredzētu apģērbu un apavus, kurus nelietojiet ārpus novietnes!
• Pie ieejas novietnē nodrošiniet apavu dezinfekciju, novietnē regulāri veiciet tīrīšanu un dezinfekciju!

No 3. līdz 5.jūnijam Līgatnē Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisinājās Latvijas Lauku kopienu parlaments. Tajā pulcējās vairāk nekā 250 vietējo kopienu līderi, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, deputāti, lauku attīstības jautājumu speciālisti, amatpersonas, akadēmiķi un ikviens, kurš vēlas piedalīties lauku attīstības procesā, no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm.

Vasaras periodā Latvijas tirgos gan ārvalstu tirgotāji cenšas realizēt ievērojamu daudzumu augļu un dārzeņu, gan arī Latvijas tirgotāji tirgo no kaimiņvalstīm ievestu preci, taču maldīgi uzdod to par pašu izaudzētu. Tas rada nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem un lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem, kuri realizē pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju, kā arī norāda uz to, ka ievesto dārzeņu un augļu tirgotāji veic nereģistrētu saimniecisko darbību, neuzrāda ieņēmumus un nemaksā nodokļus. Tādēļ Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) arī šogad pievērsīs pastiprinātu uzmanību situācijai Latvijas tirgos un nakts tirdzniecības vietās.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" divos apakšpasākumos:

-„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē";
-„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" notiks no 2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 4.augustam. Pieejamais publiskais finansējums ir EUR 11 000 000.

Zemkopības ministrija (ZM) aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus pieteikties balvai „Lielais loms – 2015". Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai zivsaimniecības nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības.