No 3. līdz 5.jūnijam Līgatnē „Lauku kopienu parlamentā" un „Attīstības forumā" tiksies vairāk nekā 300 Latvijas kopienu, pašvaldību, augstskolu pārstāvji, pētnieki, praktiķi un lauku attīstības entuziasti no vairāk nekā 50 Latvijas novadiem, kā arī no 30 Eiropas Savienības, Austrumu partnerības un citām valstīm. Parlamenta un foruma dalībnieki kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutēs par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, attīstot kopienu perspektīvu Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritārajās jomās.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2015.gada 22.maijam (bez atbalsta apjoma samazinājuma), izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams pieteikties Platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu 2015.gadā.
Vienotajiem iesniegumiem, kas iesniegti pēc 2015.gada 22.maija, bet ne vēlāk kā 15.jūnijā (ieskaitot), atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbdienu. Iesniegumi, kas iesniegti pēc 15.jūnija un vēlāk, tiks noraidīti, izņemot gadījumu, ja iesniegumu līdz 2015.gada 15.jūnijam nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu dēļ.

Plašāka informācija

No šodienas, 20.aprīļa, līdz 22.maijam ir iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015.gadu. Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs.Plašāka informācija

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2015". Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.