Pārtikas un veterinārais dienests atgādina
Lai pasargātu dzīvnieku novietni, piemājas saimniecību no Āfrikas cūku mēra (ĀCM) Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atgādina un atkārtoti aicina ievērot visus noteiktos biodrošības pasākumus:
• Neturiet cūkas āra aplokos, tās var kontaktēties ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem!
• Dzīvnieku kopšanai izmantojiet tikai šim darbam paredzētu apģērbu un apavus, kurus nelietojiet ārpus novietnes!
• Pie ieejas novietnē nodrošiniet apavu dezinfekciju, novietnē regulāri veiciet tīrīšanu un dezinfekciju!


• Izvērtējiet, kur stāv pakaiši, ruloni, kur atrodas salmu kaudzes – tie var būt inficēti, ja tiem ir piekļuvušas meža cūkas!
• Cūkām nedodiet zaļbarību un pagalmos pļautu zāli!
Tā kā piemājas saimniecībās cūku piebarošana ar svaigu zāli laika gaitā izveidojusies par tradīciju, situācijā, kad pieaug ĀCM gadījumu skaits meža cūkām, tas rada lielus inficēšanās draudus mājas cūkām, jo zālē var būt ĀCM vīruss, ko tur ievazājušas meža cūkas.
• Mājas cūkām aizliegts izbarot virtuves atkritumproduktus, īpaši bīstami ir meža cūku izcelsmes atkritumprodukti!
• Atgriežoties no meža pēc ogošanas, sēņošanas un medībām, notīriet apavus, īpaši to zoles!
• Informējiet PVD teritoriālo pārvaldi, ja mežā atrodat meža cūkas līķi!
• Sekojiet cūku veselības stāvoklim un, ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties izsauciet veterinārārstu!

Atgādinām, ka bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, dzīvnieku turētājs var pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.
Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.
Slimības uzliesmojuma gadījumā saimniecībā vai dzīvnieku novietnē valsts kompensācijas varēs saņemt tikai tad, ja cūkas būs reģistrētas un ievērotas biodrošības prasības!
Plašāka informācija tīmekļa vietnē www.pvd.gov.lv