Tukuma novada Domes administrācija un valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, no 2020.gada 17.marta līdz 14.aprīlim pārtrauc pakalpojumu sniegšanu klātienē.

Iedzīvotāji Tukuma novada Domes pakalpojumus var saņemt:

1) rakstot uz e-pastiem: dome@tukums.lv; tukums@pakalpojumucentri.lv;
2) konsultējoties pa tālruņiem 63122707; 26603299; 63122231; 29288876, 80205111 vai 66954854 (portāls Latvija.lv. pakalpojumi);
3) jautājumos par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (palīdzība samaksāt internetbankā) zvanīt pa tālruņiem 63122707; 26603299;
4) sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu uz adresi: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101;
5) iesniegumu domei var iesniegt portālā www.latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”.

Speciālistu kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā – https://www.tukums.lv/lv/kontakti.