Notikumu kalendārs

Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu publiskā apspriešana
Otrdiena, 8. Janvāris 2019, 15:00 - 16:00
Saskaņā ar Tukuma novada domes 22.11.2017. lēmumu Nr.25, 5.§ „Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu 1.redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018. gada 12. decembra līdz 2019. gada 16. janvārim.
Atrašanās vieta Lestenes pagasta pakalpojumu centrā ”Zelmeņos”, Lestenē