Šajā sadaļā būs pieejami normatīvie akti...

Šeit tiek sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
Lai uzdotu jautājumu, lūdzu izmantojiet šo saziņas formu: Nosūtīt ziņu

Nozīmīgāko pasākumu plāns 2020. gadam (Dokuments)

Pasākuma plānā var būt izmaiņas. Sekojiet informācijai kalendārā.

Rozu svetki 2019

 

 

 

Informāciju par tuvākajā laikā plānotajiem pasākumiem Tukuma novadā skatīt pasākumu kalendārā

Aicinām ziedot Lestenes baznīcas interjera atjaunošanai!

Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds
Tukuma novads, Lestenes pagasts, Lestenes baznīca, LV-3146
Reģ.Nr. 40008178049
Swedbank, HABALV22
Konts: LV16HABA0551030745431

Ziedojumu tālrunis Lestenes baznīcas atjaunošanai: 90006088 (1 LVL)

Publisko iepirkumu arhīvs: 2015 2014 2013 2012 2011 

Publisko iepirkumu arhīvs: 2015 2014

Publisko iepirkumu arhīvs: 2017 2016 2015

uzmanibuSākot ar 2019. gada 1. janvāri visa ar iepirkumiem saistītā dokumentācija tiks publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) - https://www.eis.gov.lv/EIS/

Izmaiņas iepirkumu norisē - Lasīt šeit

 

 

Tukuma uzņēmēju klubs http://uktukums.lv/

Semināri Tukumā 2019

uzmanibuSākot ar 2019. gada 1. janvāri visa ar iepirkumiem saistītā dokumentācija tiks publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) - https://www.eis.gov.lv/EIS/

Izmaiņas iepirkumu norisē - Lasīt šeitPublisko iepirkumu arhīvs: 

2018 
2017 
2016 
2015 

Domes publisko iepirkumu arhīvs:
2018
2017
2016
2015

Tukuma novada Dome, apzinoties klimata pārmaiņu jautājuma nozīmību un ieguvumus, ko sniedz efektīva enerģijas izmantošana, ir pievienojusies starptautiskajai Pilsētu mēru pakta iniciatīvai, kas apvieno vairāk nekā 7 000 Eiropas pašvaldību, kuras ir brīvprātīgi apņēmušās sniegt savu ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā. 

Tukuma novada pašvaldība ir izvirzījusi mērķi līdz 2020. gadam samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas Tukuma pilsētā par 20% attiecībā pret 2000. gadu. Šis mērķis ir nostiprināts Tukuma pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 2011.-2020. gadam, kas ar 2011. gada 25. augusta lēmumu tika apstiprināts Tukuma novada Domē.

2016.gada 29.martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Lai arī pašvaldībai likumdošana neuzliek par pienākumu ieviest energopārvaldības sistemu, Tukuma novada pašvaldība ir apliecinājusi vēlmi izveidot, ieviest un uzturēt energopārvaldības sistēmu Tukuma novadā.

Tukuma novada energopārvaldības sistēmas darbības lauks ir pašvaldības ēku, publiskā ielu apgaismojuma un pašvaldības autoparka apsaimniekošana. Tukuma novada energopārvaldības sistēmas robežas aptver Tukuma pilsētu un 10 Tukuma novada pagastus.