ikonas satiksmes ierobezojumi
Aicinām iedzīvotājus un pilsētas viesus sekot norādēm par izmaiņām un ierobežojumiem satiksmē!

Uzsākti būvdarbi būvobjektāStacijas ielas (2.kārta) un Dāņu ielas (3.kārta) pārbūve Tukumā. (Atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi veikta 2018. gada 16. aprīlī). Stacijas ielas posma pārbūve no krustojuma ar Zemītes ielu līdz Mārtiņa ielai, kā arī pieslēguma ielas Dāņu ielas pārbūve, savienojot Stacijas ielu ar Kandavas ielu citā trasējumā.

Pamatojoties uz 2018. gada 26. martā noslēgto līgumu, būvdarbus veic PS “RERE VIDE1”. Darbu izpildes termiņš 2019. gada 11. augusts.