neparastas lieldienas 1.04  Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs aicina jauniešus un politikas veidotājus - deputātus, pašvaldības darbiniekus, iestāžu vadītājus, svētku kopā būšanā „NeParastas Lieldienas", kas notiks 2015.gada 1.aprīlī, no plkst. 15.00 līdz 17.00 Tukuma novada Domē.

Radošā aktivitāte izveidota par pamatu ņemot metodi - diskusiju „Kafija ar politiķiem", kas ļauj neformālā gaisotnē iepazīties un uzsākt sarunu, kas ir lielisks turpinājums dialoga veidošanai starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem pašvaldībā.
Tikšanās laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīsies dažādās radošajās darbnīcās, iepazīt Tukuma novada domi un domes darbiniekus, olu meklēšanas aktivitātē, kā arī pārrunās dažādus līdzdalības jautājumus pašvaldībā.

Mērķi un uzdevumi
 Sekmēt jauniešu un politikas veidotāju dialogu, savstarpējo sadarbību, ideju apmaiņu un sadraudzību kopīgi darbojoties radošajās aktivitātes.
 Sniegt iespēju jauniešiem iepazīties ar pašvaldības administratīvo ēku un domes darbiniekus.

Uz tikšanos svētkos!