paldies  Jaunā gada sākums, kā ierasts, Tukuma novada Domei nav iedomājams bez pateicības visiem, kuri aizvadītajā gadā ar aktīvu un pašaizliedzīgu darbu veicinājuši novada attīstību, atpazīstamību un iedzīvotāju labklājību. Šogad Gadu mijas Domes priekšsēdētāja pieņemšana notiks  10.janvārī Tukuma pilsētas Kultūras namā, kur Pateicības rakstu par veiksmīgu sadarbību un panākumiem 2013.gadā saņems vairāki novadnieki.
Apbalvojums „Tukuma novada Domes Pateicības raksts" tiks  pasniegts:

- Irlavas vidusskolas sporta skolotājam Madaram Breidem par izciliem rezultātiem veterānu sporta sacensībās soļošanā un aktīvu darbību pagasta sporta un kultūras jomās;
- IKU „Eduards" īpašniekam Aldim Limanskim par nesavtīgu finansiālu atbalstu Irlavas pagasta florbola komandām;
- Lestenes pagasta feldšeru vecmāšu punkta medmāsai Ilzei Ratniecei par nesavtīgu palīdzību veselības saglabāšanā Lestenes pagasta iedzīvotājiem;
- SIA „PURE CHOCOLATE" darbiniecei Ilvai Pļaviņai par SIA „PURE CHOCOLATE" uzņēmuma attīstību un veiksmīgu sadarbību ar pašvaldības iestādēm;
- Gundegai Arājai par pašaizliedzīgu un aktīvu darbu vadot Pūres pamatskolas Skolas padomi;
- Ilzei Rozei – Vītolai par aktīvu un radošu darbu sadarbojoties ar Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāli;
- Dailai un Bruno Trubiņiem par rožu audzēšanas popularizēšanu un Tukuma novada atpazīstamības veicināšanu;
- SIA „Kalnāji" valdes priekšsēdētājam Vladislavam Butānam par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā un atbalstu kultūras un saimniecisko jautājumu risināšanā Slampes pagastā;
- SIA „Stiga RM" valdes priekšsēdētājam Andrim Ramoliņam par atbalstu Džūkstes pamatskolas maznodrošinātajiem skolēniem;
- SIA „Dorno Būve" valdes loceklim Ignatam Laham par labu sadarbību ar Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi veicot pašvaldības īpašumu remonta darbus;
- Ģimenes ārstei Santai Zaļmežai par veselīga dzīvesveida popularizēšanu Tumes pagastā;
- Zemnieku saimniecības „Kalnozoli" vadītājam Edgaram Račkovskim par veiksmīgu uzņēmējdarbību un atbalstu sabiedriskajās aktivitātēs Tumes pagastā;
- SIA „Nītava" valdes priekšsēdētājam Edvardam Beinarovičam par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā un atbalstu sabiedriskajās aktivitātēs Tumes pagastā;
- LNS Rehabilitācijas centra Melodeklamācijas grupai par aktīvu sadarbību ar Tukuma nevalstiskajām organizācijām;
- Leokādijai Māliņai par ilggadēju pašaizliedzīgu audžuģimenes un aizbildņa pienākumu pildīšanu;
- Aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" direktores vietniecei Mārai Gailei par ilggadēju darbu un ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā;
- Rabkeviču ģimenei par pašaizliedzīgu audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
- Agitai Pumpurei par izcili darinātiem latviešu tautas tērpiem Tukuma tautas deju kolektīviem „Svīta" un „Vidums";
- SIA „Alante" valdes loceklei Agnesei Ritenei par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu Tukuma novada iedzīvotājiem;
- Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājam Vilnim Janševskim par ieguldīto darbu vēstures un piemiņas vietu saglabāšanā Lestenes pagastā.