Vak buvinzeniersiTukuma novada Dome (reģ.Nr.90000050975) izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci "Būvinženieris" uz noteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:
1. Realizēt pašvaldības administratīvās teritorijas attīstības un būvniecības politiku darbā ar pašvaldības būvniecības ieceru īstenošanu:
1.1. organizēt būvju dažāda veida izpēti, ekspertīzi, projektēšanu, būvdarbus un piedalīties būvniecības dokumentu sagatavošanā, izskatīšanā un iesniegšanā būvvaldē un Valsts būvniecības un kontroles birojā pirms būvdarbu uzsākšanas;
1.2. vadīt un uzraudzīt būvniecības, atjaunošanas un pārbūves darbus-piedalīties būvsapulcēs, risināt problēmjautājumus;
1.3. organizēt būvuzraudzību būvdarbiem pašvaldības objektos (kapitālais remonts, kosmētiskais remonts, vienkāršota atjaunošana, logu, durvju nomaiņa, iekšējo inženiertīklu izbūve, labiekārtošanas darbi), izņemot transportbūves;
1.4. uzraudzīt, organizēt un vadīt Tukuma novada Domes saistošo noteikumu par ēku fasāžu atjaunošanu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu vai restaurāciju ieviešanu un īstenošanu;
1.5. piedalīties būvdarbu tāmju izvērtēšanā sakarā ar Tukuma novada Domes saistošo noteikumu par ēku fasāžu remontdarbiem, teritoriju labiekārtošanu, ūdensvada un kanalizācijas vai lietus kanalizācijas vadu, siltumtīklu pieslēgumu ieviešanu novada teritorijā;
1.6. īstenot pašvaldības iepirkumu procedūras saistībā ar pašvaldības būvniecības ieceru projektēšanu un būvniecību - piedalīties iepirkumu procedūras tehnisko specifikāciju sagatavošanā atbilstošā jomā.
2. Esošā pašvaldības īpašumu fonda uzturēšanas jomā:
2.1. atbilstoši normatīviem aktiem organizēt un vadīt pašvaldības īpašumā esošo būvju (izņemot transporta būves) tehnisko apsekošanu, energoefektivitātes novērtēšanu, kā arī piedalīties būvju pārbaudēs atzinumu sagatavošanai pašvaldības objektiem un dot rekomendācijas namīpašumu uzturēšanai;
2.2. sastādīt ikgadēju pasākumu plānu pašvaldības īpašumā esošo būvju stāvokļa novērtēšanai un sakārtošanai. Organizēt pašvaldībai piederošo būvju apsekošanu uz sūdzību pamata;
2.3. sadarbībā ar Tukuma novada Domes struktūrvienībām un kopā dzīvojamo māju apsaimniekotājiem piedalīties pašvaldības dzīvojamā fonda apsekošanas komisijas darbā;
2.4. savas kompetences ietvaros sastādīt būvdarbu tāmes, kontroltāmes pašvaldības objektiem, kuriem nepieciešams veikt kosmētisko remontu, vienkāršotu atjaunošanu, logu, durvju nomaiņu;
2.5. organizēt iekšējo inženiertīklu (ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, vājstrāvu tīkli) ieceres dokumentu izstrādi pašvaldības īpašumā vai bilancē esošām ēkām;
2.6. veikt tirgus piedāvājuma izpēti būvdarbiem, kas paredzēti pašvaldības nekustamajos īpašumos.
3. Citi pienākumi:
3.1. piedalīties struktūrvienības budžeta veidošanā un kontrolēt tā izpildi savas kompetences ietvaros;
3.2. gatavot lēmumu projektus saistībā ar pašvaldības būvniecības ieceru īstenošanu, kā arī piedalīties to apspriešanā Tukuma novada Domes komiteju sēdēs.

Prasības pretendentiem:
1. vēlama augstākā būvniecības inženiera izglītība;
2. vēlams aktīvs būvprakses sertifikāts atbilstošā jomā (piem., ēku konstrukciju projektēšanā, ēku būvdarbu būvuzraudzībā un ēku būvdarbu vadīšanā);
3. vēlama praktiskā darba pieredze (ne mazāka kā 3 gadi);
4. Būvniecības likuma, ar būvniecības un teritorijas plānošanu saistītu, kā arī citu normatīvo aktu pārzināšana;
5. teicamas valsts valodas zināšanas;
6. vēlamas angļu valodas zināšanas (par priekšrocību tiks uzskatīta citu valodu prasme);
7. labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību;
8. labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office, AutoCad vai MicroStation un biroja tehniku;
9. B kategorijas vadītāja apliecība

Amatalga – par 1139,00 EUR pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:
- motivācijas vēstule ne garāka par A4 formāta lapu,
- pretendenta dzīves apraksts (CV),
- izglītību un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Dokumenti iesniedzami Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā, klientu apkalpošanas centrā ar norādi "Būvinženieris" vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2019. gada 19. augusta plkst. 17.00.
Tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus noteiktajā laikā.
Sīkāka informācija pie Tukuma novada Domes galvenās arhitektes-būvvaldes vadītājas Ivetas Vistapoles – tālr.63107217 vai e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .