„Pārtikas produktu piegāde pirmsskolas izglītības iestādei „Vālodzīte”” 

Mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.02.2011. plkst. 13.30,

Konkursa nolikums ar 01.02.2011. grozījumiem Nr. 2

Paziņojums publicēts 30.12.2010.