Malkas iegāde pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” vajadzībām.

 

 

Atvērt šeit

Paziņojums publicēts 27.12.2010.

Iepirkuma līgums noslēgts ar Z/s „Kalnozoli” (reģ. Nr. 48501014483, jurid. Adrese: „Kalnozoli”, Tumes pag., Tukuma novads, LV-3139) par kopējo līgumcenu – Ls 1100,00 (viens tūkstotis simts latu un 00 santīmu) bez PVN.