„Gājēju – veloceliņa Durbes ielā, posmā no Rīgas ielas līdz Durbes pils iebrauktuvei, būvniecības būvuzraudzība”.

Iepirkuma nolikums apskatāms Tukuma novada Domē

Paziņojums publicēts 01.04.2010.

Iepirkuma līgums tiks noslēgts ar SIA „Jurēvičs un partneri” (reģ.Nr.40103122882, juridiskā adrese: Zalves iela 1, Rīga, LV – 1046) par Ls 1694,00 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit četri lati), ieskaitot 21% PVN.