"Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta Pūres ciematā"

Par iepirkuma uzvarētāju atzīta personu apvienība „Strasa konsultanti” - „WATEX” - „Ūdensnesējs”, reģ.Nr.40003712811, Ganību dambis 26, Rīga, LV – 1005. Paredzamā līguma summa – Ls 172183,00 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs lati, 00 santīmi), ieskaitot PVN 21%.

Iepirkuma nolikums un pielikumi apskatāmi Tukuma novada Domē

Paziņojums publicēts 25.02.2010.