eraf

29.decembrī pl.15.00 tika atklāts Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”, kura mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās un pašaprūpes iespējas, mazināt sociālās atstumtības riskus un sekas, pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.


Centra darbības pamatfilozofija ir: „Ikviens cilvēks, jebkurā vecumā ir pelnījis iespēju uzlabot savu dzīves kvalitāti, kaut ko mainīt savā dzīvē. Mēs Jums palīdzēsim, ja Jūs vēlēsieties līdzdarboties, mainīties, pilnveidoties!”   

Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti” tika veidots kā Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība.
               Centrs izveidots bijušās Slampes skolas telpās, kuras renovētas un iekārtotas ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Centrs atrodas pašā Slampes centrā, gleznainā, kultūrvēsturiskā vietā, kur tuvumā ir pieejama Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde, skola, bērnudārzs, veikals, Kultūras pils. 
               Ēkas vienā spārnā izvietots veselības veicināšanas kabinets, līdz ar to vienkopus tiek koncentrēti sociālie un veselības primārās aprūpes pakalpojumi, kas uzlabo šo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
               Centra telpās izvietots arī sociālais dienests, kas organizēs iedzīvotājiem sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un  sociālās palīdzības saņemšanu.
               Centra telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem - pacēlājs uz otro stāvu, pielāgoti sanitārie mezgli, papildus sienu margas, pakāpienu un stikloto durvju marķēšana ar kontrastējošu krāsu u.c.
                Piedāvāto pakalpojumu klāsts aptver vairākas iedzīvotāju grupas.  

Novada iedzīvotājiem:
             Pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar invalīditāti centrā ir iespēja uzlabot savu veselības stāvokli izmantojot fizioterapeita, masāžas un ūdens terapijas pakalpojumus. Visas fizioterapijas, masāžas un ūdens terapijas ierīces ir medicīniski sertificētas - pielietojamas medicīniskajā rehabilitācijā. Periodiski aicināsim uz centru frizieri, manikīra-pedikīra speciālistu, lai dotu iespēju apmeklētājiem par pieņemamām cenām saņemt pakalpojumu. Apmeklētājiem, kuri uzturēsies centrā visu dienu nodrošināsim pusdienas. Pensionāriem un invalīdiem ar smagiem kustību un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās nodrošināsim transportu uz/no centru. Ikdienā ar apmeklētājiem strādās profesionāli sagatavots sociālais darbinieks un sociālais aprūpētājs, realizēs sociālās rehabilitācijas plānu un aktivitātes, kuras uzlabos dzīves kvalitāti un nodrošinās konstruktīvu brīvā laika pavadīšanu. Plānotās aktivitātes - šūšanas iemaņu apgūšana, aplicēšana, zīmēšana, gleznošana, ēst gatavošanas iemaņu treniņš, ģimenes budžeta plānošana, datora iemaņu apgūšana, darba terapija, drāmas grupa, krustvārdu mīklu minēšana u.c.
               Bērniem ar invaliditāti papildus tiks piedāvāta uzturošā fizioterapija un masāžas. Centrā darbosies Montesori apmācības telpa, kur bērni ar mācīšanās grūtībām varēs apgūt alternatīvu mācīšanās veidu.
                Vecāki un bērni varēs saņemt psihosociālās, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.
               Novada iedzīvotājiem Centrā tiks nodrošinātas iespējas uzturēties krīžu istabās – tas nozīmē, ka piemērotās istabās diennakti īslaicīgi (līdz 6 mēnešiem)  varēs uzturēties ģimene ar nepilngadīgiem bērniem vai persona ar Tukuma novada sociālā dienesta izsniegtu norīkojumu, ja ģimene(persona) ir nonākusi krīzes situācijā, vai vardarbības rezultātā, vai ugunsgrēka, plūdu u.c. stihisku nelaimju gadījumā ir palikusi bez noteiktas dzīvesvietas.

Kopienas - Slampes un Džūkstes pagastu iedzīvotājiem:
               Kopienā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem centrā būs iespēja konstruktīvi pavadīt brīvo laiku. Plānotās aktivitātes - galda teniss, novuss, dažādas galda spēles, velo trenažieris, dažāda veida nodarbības atbilstošas bērnu un jauniešu vecumam un interesēm, vecumam atbilstošu sociālo iemaņu apgūšana un treniņš, arodiemaņu treniņš.
                Centrā būs pieejamas higiēnas istabas (duša, veļas mašīna) - iespēja iedzīvotājam nomazgāties, izmazgāt veļu. Iedzīvotāji varēs saņemt speciālistu konsultācijas pēc pieraksta noteiktos laikos. Plānots nodrošināt sociālā darbinieka, psihologa, ārsta, jurista, Montesori pedagoga, fizioterapeita individuālās konsultācijas.
                Higiēnas istabu pakalpojums un speciālistu konsultācijas plānoti kā maksas pakalpojumi, ar iespēju trūcīgām un riska grupas personām pakalpojumus saņemt ar samaksas atvieglojumiem.
                Ekonomiskās krīzes apstākļos palielinās to cilvēku skaits, kuri dažādu iemeslu dēļ kļūst atkarīgi no alkohola, narkotikām, datora, spēļu automātiem un tabakas. Cieš ne tika paši atkarīgie, bet arī viņu tuvinieki, tādēļ centrā piedāvājam konsultācijas atkarīgajiem un viņu tuviniekiem par atkarību ārstēšanas un rehabilitācijas jautājumiem.
                Centrā plānots organizēt un veicināt pašpalīdzību grupu darbību dažādām sociālās atstumtības grupām.
                Nākotnē Kopienas centrs paredz ieviest jaunus pakalpojumus, atbilstīgi personu un iedzīvotāju vajadzībām.
                Tukuma novada sociālais dienests un Tukuma novada Dome ir ieinteresēta, lai jaunizveidotais kopienas centrs sniegtu pēc iespējas plašāku sociālo pakalpojumu loku novada iedzīvotājiem, tādēļ aicinām jau tagad potenciālos apmeklētājus kontaktēt ar Slampes pagasta  sociālajiem darbiniekiem I.Girgensoni, E.Aniņu un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāju I.Rudzīti, informējot par savu vēlmi apmeklēt centru un kādus pakalpojumus vēlēsieties izmantot. Kontakta tālruņi: I.Rudzīte- 63124488; mob.22036464; I.Girgensone 63198335; 29497305; E.Aniņa 63198168; 27231140

 Projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā” kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 234 500,-, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums sastāda 78,99 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija Ls 7 034 (3 %) un Tukuma novada pašvaldības finansējums Ls 42 235, kas sastāda 18,01 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.
                Kopienas centra „Rīti” rekonstrukcijas darbus veica personu apvienības SIA „Amatnieks” un SIA „TELMS”. Pēc rekonstrukcijas būvdarbu pabeigšanas iepirkumā izvēlēta firma SIA „Idalgo” veica mēbeļu un sporta inventāra piegādi un uzstādīšanu alternatīvās aprūpes centra „Rīti” telpās.

Vairāk par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā" ieviešanu

 

 


           29.decembrī pl.15.00 tika atklāts Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”, kura mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās un pašaprūpes iespējas, mazināt sociālās atstumtības riskus un sekas, pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.