Tukuma novada Dome ir lēmusi par atbalsta turpināšanu Tukuma novada iedzīvotājiem dažādu pamatpakalpojumu nodrošināšanai, kurus bija iespējams saņemt pirms reģionālās reformas.
Atvieglojumi ir noteikti I, II un III grupas invalīdiem, nestrādājošiem pensionāriem un politiski represētām personām šādiem pakalpojumiem:
zobu protezēšanai,
zobu protēžu labošanai,
pirts pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai,
autotransporta izmantošanai uz medicīnas iestādēm.
saistoši noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada iedzīvotājam ir iespējams saņemt atvieglojumus.
Tukuma novada Dome atvieglojumu nodrošināšanai 2010.gadā ir paredzējusi:
zobu protezēšanai un zobu protēžu labošanai- Ls 6000,
pirts pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai- Ls 7200 ,
autotransporta izmantošanai uz medicīnas iestādēm – Ls 1000.
Atvieglojumus pirts pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai un autotransporta izmantošanai uz medicīnas iestādēm iedzīvotāji jau saņem, savukārt, atvieglojumus zobu protezēšanai un zobu protēžu labošanai iedzīvotāji varēs saņemt no 1.aprīļa pie šādiem stomatologiem:
Gunta Buivide – pieņem Raudas ielā 8, Tukuma poliklīnikā, 407.kab. - otrdienās un ceturtdienās no pl.9.00 līdz pl.13.00;
Anita Stulberga - pieņem Irlavas slimnīcas ēkā otrdienās no pl.9.00 līdz pl.14.00;Tumes doktorātā trešdienās no pl.9.00 līdz pl.14.00;
Inta Zīriņa - pieņem Raudas ielā 8, Tukuma poliklīnikā, 320.kab. – otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pl.8.30 līdz pl.16.00 un piektdienās no pl.8.30 līdz pl.12.00;
Inese Vekmane - pieņem Baložu ielā 10, pirmdienās un ceturtdienās no pl.13.00 līdz pl.17.00;
Lūcija Ancāne pieņem Raudas ielā 8, Tukuma poliklīnikā, 401.kab. no pirmdienas līdz un piektdienai no pl.10.00 līdz pl.14.00.
Tukuma novada sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve