Tukuma novada Dome paziņo, ka 2010.gada 1.jūlijā ir pieņemts lēmums (prot.nr.7,22.§.) par Degoles pagasta teritorijas plānojuma redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju. Ar plānojuma galīgo redakciju var iepazīties Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, no šā gada 4.oktobra līdz 25.oktobrim. Visus interesentus aicinām iesniegt rakstiski savus priekšlikumus par Degoles pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju līdz šā gada 25.oktobrim.