Meierovica logo RGB krasains

Lejupielādēt INFORMATĪVAIS PIELIKUMS PAR Z. A. MEIEROVICU - PDF

 

ZIEDOJUMU LīMEŅI UN BALVAS

 

ziedojuma limeni s

ZIEDOTĀJU SARAKSTS

 

 

ZIEDOJUMU KONTS

Tukuma novada Domes bankas konta rekvizīti:

Reģ.Nr. 90000050975
A/S Swedbank
Kods HABALV22
Konta Nr.