IMG 3501  Jau ilgus gadus ir lolots sapnis par skaistu, sakoptu un dažādām aktivitātēm pielāgotu pilsētas parku, kur Tukuma pilsētas un novada iedzīvotājiem un to viesiem būtu iespējams atpūsties kopā ar ģimeni, nodarboties ar sporta aktivitātēm un baudīt brīvdabas pasākumus. Beidzot šī iecere tiks īstenota un septembra izskaņā tika uzsākti būvdarbi Pilsētas parkā, Lielajā ielā, lai parku atjaunotu tādā krāšņumā, kā sen atpakaļ, kad tajā vēl kūsāja dzīvība un čaloja bērnu balsis.


Pilsētas parka labiekārtošanas darbi notiks divās kārtās. Priekšdarbi parka labiekārtošanai tika veikti jau pērnajā gadā, kad parka teritorijā tika atjaunota meliorācijas sistēma un sakopti koki. Projekta „Pilsētas parka labiekārtošana Tukumā” pirmās kārtas būvdarbus objektā veic SIA „Strabag” un darbus paredzēts pabeigt līdz 2016.gada jūlijam.
Pirmajā kārtā visā parka teritorijā plānots ierīkot vairākus celiņus – bruģētus pastaigu celiņus, asfalta seguma celiņus skrituļošanai un grants seguma celiņus skriešanai. Tiks ierīkots funkcionālais un dekoratīvais apgaismojums, kā arī videonovērošanas sistēma. Parkā paredzēts izveidot āra trenažieru laukumu vingrošanai un divus rotaļlaukumus ar modernām iekārtām, no kuriem viens būs paredzēts maziem bērniem, bet otrs – lielākiem bērniem. Tiks izvietoti atpūtas soliņi, velosipēdu statīvi un atkritumu tvertnes. Parka teritoriju plānots nožogot, lai vienmēr uzturētu to kārtībā un aizsargātu no postītājiem. Nākamā gada laikā parkā tiks veikti arī apzaļumošanas darbi – stādīti jauni koki, dekoratīvo krūmu grupas un citi košumaugu stādījumi.
Pirmās kārtas būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 473025,52 euro (bez PVN).
Projekta otrajā kārtā paredzēts izbūvēt stāvlaukumu pie Revolūcijas ielas, iebraucamo ceļu saimnieciskajām vajadzībām un estrādes vietu.

Foto galerija