vakance IP vaditajsTukuma novada Dome izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu “Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020.gada 30.oktobrim (ieskaitot) plkst.16.00.

Amatalga - 1717,00 euro pirms nodokļu nomaksas.

Plašāku informāciju skatīt konkursa nolikumā.

Pretendenta aptaujas lapa