Drukāt

ATR10. decembrī notika Tukuma novada Domes ārkārtas sēde, kur viens no apskatītajiem jautājumiem bija par Tukuma novada Domes viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.

Sēdē tika pieņemts lēmums aicināt Administratīvi teritoriālās reformas komisiju virzīt Saeimā lēmumu par likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” atgriešanu Ministru Kabinetam pilnveidošanai.

Deputāti lēma, ka likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” paredzētā administratīvās teritorijas reforma ir nepamatota, nepilnīgi izstrādāta un Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju interesēm neatbilstoša, jo sagatavotajā dokumentā nav pamatojuma ar detalizēti izstrādātu visaptverošu analīzi par pašvaldības administratīvajiem un tās administratīvo teritoriju raksturojošiem sociālekonomiskajiem kritērijiem. Likumprojektā nav ietverts arī skaidri definēts pašvaldības un tās administratīvās teritorijas reformēšanas mērķis, par kuru būtu panākta vienošanās ar Tukuma novada Domi un pašvaldības iedzīvotājiem. Saskaņā ar domes lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītais lēmumprojekts arī neietver sociāli ekonomisku pamatojumu, kā arī citu datus, kuriem likumprojektā būtu jābūt iekļautiem.

Kā iepriekš medijos ticis ziņots, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi administratīvi teritoriālā iedalījuma karti, kas paredz, ka Tukuma novada administratīvo teritoriju veidos Engures, Jaunpils un Kandavas novadi, par reģionālās nozīmes attīstības centru nosakot Tukumu.