Drukāt

NVO naudas balva 2019

7. decembrī pilsētas Kultūras namā notika Tukuma nevalstisko organizāciju godināšanas ceremonija, kurā ar naudas balvu tika sveiktas Tukuma novada nevalstiskās organizācijas un to biedri, kuri ar izcilu darbu, radošu degsmi un nesavtīgu rīcību darījuši godu Tukuma novadam, veicinot novada attīstību un atpazīstamību.

Nominācijā "Nesavtīgs ieguldījums un ilggadēja darbība sabiedrības labā" balvas saņēma:

Tukuma Pensionāru biedrības valdes loceklis Voldemārs Siliņš darbu daudzu gadu garumā iedvesmojot seniorus aktīvai dzīvei;
Biedrība "Zentenes izaugsme" par nemainīgi aktīvu darbību 10 gadu laikā;
Tukuma invalīdu biedrības biedre Ligita Brence par noteiktas sabiedrības grupas labklājības stāvokļa uzlabošanu, kā arī dažādu sabiedrisko pienākumu veikšanu;

Tukuma Pensionāru biedrības valde par pensionāru piesaisti aktīvai sabiedriskai dzīvei;
Biedrības "Tukuma poļu biedrība" valdes priekšsēdētāja Regīna Bāliņa par Latvijas un Polijas sadraudzības veicināšanu, Poļu kultūras un vēstures vērtību saglabāšanu;
Biedrības "Tukuma Daugavas vanagi" biedrs – leģionārs Kārlis Vārna par ilggadēju darbību, meklējot un kopjot leģionāru kapu kopiņas, kā arī iesaistot jauno paaudzi vēstures izzināšanā;
Biedrības "Tukuma Daugavas vanagi" biedre – Baiba Riekstiņa par ilggadēju darbību, meklējot un kopjot leģionāru kapu kopiņas, kā arī iesaistot jauno paaudzi vēstures izzināšanā;
Biedrība "Tukuma invalīdu sporta klubs" par ilggadēju darbību, kas saistītas ar izglītības un kultūras pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, veicinot šo personu iekļaušanos sabiedrībā.

Nominācijā "Izcilas sadarbības piemērs" balvas saņēma:

Tukuma 2. vidusskolas vecāku biedrības valdes priekšsēdētāja Aija Neimane par plānveidīgu un mērķtiecīgu dažādu iniciatīvu īstenošanu;
Biedrības "Asni 3139" vadītāja Aija Balandiņa par ilggadēju aktīvu sadarbību ar Raudas pansionātu un Irlavas bērnu un jauniešu centra bērniem.

Nominācijā "Radošā degsme" balvas saņēma:

Tukuma Pensionāru biedrības teātra kopa "Kaprīze" par radošu darbību daudzu gadu garumā.

Nominācijā "Novada cildinājums" balvas saņēma:

Invalīdu sporta kluba valdes priekšsēdētāja Nataļja Peiraga par veiktajiem pasākumiem, kas saistīti ar izglītības un kultūras pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, veicinot šo personu iekļaušanos sabiedrībā;
Biedrība "Dziesmu vācelīte" par Tukuma novada, kā arī latviešu kultūras un tradīciju popularizēšanu;
Biedrība "Domu biedri" par aktivitāšu organizēšanu Tukuma novada iedzīvotājiem, kā arī aktīvu iesaistīšanos Tukuma pašvaldības rīkotajos pasākumos.