maja Dziesmas2017.gadā Tukuma novada Dome uzsāka savā novada teritorijā iniciatīvu “Dod mājai otru dzīvi”. Kopā novadā ir vairāk nekā 300 daudzdzīvokļu ēku, bet līdz šim atjaunoto daudzdzīvokļu ēku skaits ir ļoti niecīgs. 

Ar iniciatīvas “Dod mājai otru dzīvi” palīdzību, kura paralēli noris arī vēl trīs citās pašvaldībās (Bauskā, Ādažos un Jūrmalā), iedzīvotāji tiek aicināti pievērst uzmanību savām daudzdzīvokļu ēkām, izvērtēt nepieciešamību tās atjaunot un rīkoties.


Interesi par savas ēkas atjaunošanu līdz šim brīdim ir izrādījuši iedzīvotāji no 24 daudzdzīvokļu ēkām Tukuma novadā. Iedzīvotāji no 17 ēkām ir lēmuši uzsākt savas ēkas atjaunošanas procesu, tai skaitā iedzīvotāji no ēkas “Dziesmas” Slampes pagastā. Visām šīm ēkām ir izstrādāti energosertifikāti un veikti tehniskie apsekojumi, kas līdzfinansēti no pašvaldības (energoaudita veikšanai – 80% no tāmes, bet ne vairāk kā 500,00 euro; tehniskai apsekošanai – 80% no tāmes, bet ne vairāk kā 500,00 euro). Izstrādāto dokumentu derīguma termiņš ir 10 gadi, un tas ir būtisks ieguvums, lai atjaunotu ēku.
Lai ēkas atjaunošanas procesu turpinātu, iedzīvotājiem ir jāpieņem saistošs lēmums kopsapulces laikā (ja ir kvorums) vai aptaujas veidā, savācot 2/3 balsu. Lēmumu turpināt savas ēkas atjaunošanas procesu pēc energoaudita un tehniskās apsekošana veikšanas un izstrādāt tehnisko dokumentāciju šobrīd ir pieņēmuši dzīvokļu īpašnieki no 6 daudzdzīvokļu ēkām: Abavas ielā 2; Pūre 23 un Pūre 24 Pūres pagastā, kā arī “Dziesmas”, “Kurši” un “Silavas” (18 dzīvokļi) Slampes pagastā.
Patlaban 5 daudzdzīvokļu ēkām Tukuma novadā tiek izstrādāti tehniskie projekti, lai jau tuvāko 2 mēnešu laikā tos iesniegtu Attīstības finanšu institūcijā ALTUM un valsts atbalsta programmas Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas (DME) ietvaros rezervētu ES finansējumu, kas ir līdz pat 50% no izmaksām, kas tiek ieguldītas ēkas energoefektivitātes uzlabošanā.


Ēkā “Dziesmas” atjaunošanas process tika organizēts tāpat kā citās ēkās visā novada teritorijā. Tika sasauktas kopsapulces lēmumu pieņemšanai un kvoruma trūkuma gadījumā, tika veiktas aptaujas.


Apsaimniekošanas maksa līdz šim ēkas “Dziesmas” iedzīvotājiem bija 0,11 EUR. Tā kā ar šādu summu nav iespējams veikt uzkrājumu, tad, lai apmaksātu savas ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi (par kuru lēma iedzīvotāju vairākums), iedzīvotājiem bija nepieciešams lemt par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu. Tas nozīmēja, ka iedzīvotāji lēma paaugstināt apsaimniekošanas maksu uz sešiem mēnešiem no 0,11 EUR uz 1,92 EUR, lai uzkrātu nepieciešamo summu tehniskās dokumentācijas izstrādei. Vidēji summa uz vienu dzīvokli veido 700 EUR.


Tukuma novada Dome augstāk minētās aktivitātes īsteno projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko finansē Eiropas Komisijas programmas Eiropas Komisijas programmas Horizon 2020 (Apvārsnis 2020). Šī projekta ietvaros tiek veicināta daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, kas sniedz veikto darbu garantiju līdz pat 20 gadiem. Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 1.aprīļa līdz 2020. gada 31.martam.