Drukāt

Pargaujas nodala26. novembrī Durbes pilī Tukumā viesojās Pārgaujas novada pašvaldības speciālisti no Attīstības plānošanas nodaļas: Rudīte Vasile – tūrisma organizatore, Anita Dzalba – zemeslietu speciāliste, Ingvilds Krišjānis Baltpurviņš – teritorijas plānotājs un Daiga Stikute – speciāliste zemes nomas jautājumos.

Speciālisti tikās ar Tukuma muzeja un Tukuma novada Domes pārstāvjiem, lai apskatītu un pārrunātu jautājumus par Durbes pils muzeju, atjaunoto kalpu māju, muzeja maksas noteikšanas principiem un citiem aktuāliem jautājumiem. Speciālisti dalījās pieredzē Eiropas Savienības Fondu un citu investīciju piesaistē.

Pārgaujas novada pašvaldības pārstāvji pastāstīja, ka pašvaldības apsaimniekošanā atrodas Straupes pils un ir nepieciešams atrast finansējumu tās rekonstrukcijai.

Pēc tikšanās Durbes pilī Pārgaujas novada pašvaldības pārstāvji devās apskatīt Jaunpils pili.

Inga Helmane
Tukuma novada Domes
Projektu direktore