Drukāt

IMG 144711. jūnijā Tukuma novadu skāra postoša vētra. Vētras seku likvidēšana novada teritorijā, tostarp teritorijā M.Parka ielā (Durbes parks), uzsākta 12. jūnijā, un turpinās joprojām.

Apsekojot Durbes parku, kas ir pašvaldībai piederošs mežs, vairākos nogabalos konstatēti vairāki simti vējā sagāztu, lūzušu, aplauztu, ar saknēm izgāztu koku, kā arī augošos kokos iekārušies nolauztie koki.

Nekavējoties tika uzsākts darbs pie iekārušos koku likvidēšanas. Arboristi veica neatliekamos darbus, lai maksimāli saglabātu augtspēju nezaudējušos kokus. Lai novērstu bīstamu situāciju rašanos, veikta vainagu sakopšana un aplauzto zaru izzāģēšana kokiem, kas varētu apdraudēt garāmgājēju drošību. Darbu veikšanas laikā tika arī likvidēts vētrā gāzto koku aplauztais pamežs, lai novērstu bīstamību un dotu iespēju ataugt vētrā sakropļotiem, aplauztiem vērtīgiem krūmiem – lazdām, segliņiem, irbenēm, vilkābelēm u.c. Tādējādi tiek rasta arī iespēja atjaunot meža audzi, stādot jaunus kokus.

Darbi veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" un Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.936 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā".