LukmansŠodien, 30. maijā, Tukuma novada Domē tika saņemts deputātu Gunas Rozes, Daigas Rečas, Ilvara Ozoliņa, Edmunda Grīnberga, Agra Zvaigzneskalna, Kaspara Liepas, Reiņa Duksīša, Normunda Reča pieprasījums ar lūgumu iekļaut jaunu darba kartības punktu, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 65. panta ceturto daļu, “Par Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana atbrīvošanu no amata” un jauna Domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Domes sēdē piedalījās 17 no 17 ievēlētajiem deputātiem, no kuriem 9 deputāti (Ēriks Lukmans, Arvīds Driķis, Jānis Eisaks, Liene Bēniņa, Artis Jomerts, Aivars Volfs, Ludmila Reimate, Sergejs Kovaļovs, Modris Liepiņš) balsoja pret un 8 deputāti (Edmunds Grīnbergs, Daiga Reča, Agris Zvaigzneskalns, Reinis Duksītis, Kaspars Liepa, Normunds Rečs, Ilvars Ozoliņš, Guna Roze) balsoja par priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.
Balsojuma rezultātā Ēriks Lukmans ir izturējis uzticības balsojumu un saglabā priekšsēdētāja amatu.