Drukāt

Informacija svarigaTukuma novada Domē ir saņemti deputātu Gunas Rozes, Daigas Rečas, Ilvara Ozoliņa, Edmunda Grīnberga, Agra Zvaigzneskalna, Kaspara Liepas, Reiņa Duksīša, Normunda Reča trīs pieprasījumi ar lūgumu mainīt darba kārtību "Par SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības "Piejūra"" pamatkapitāla palielināšanu" izskatīt divos lasījumos, par grozījumu Tukuma novada Domes 2017. gada 30. maija lēmumā ”Par Tukuma novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas jomā nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā” izskatīt divos lasījumos, kā arī lūgums iekļaut jaunu darba kartības punktu, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 65.panta ceturto daļu,  "Par Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana atbrīvošanu no amata" un jauna Domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.